| Bookmark and Share

Takimi i 20-të i Këshillit të Përbashkët për Drejtësinë Kushtetuese, Sofje, Bullgari, 24-25 Prill 2023

Me ftesë të z. Schnutz Rudolf Dürr, Zëvendëssekretar i Komisionit të Venecias, znj. Ela Elezi, këshilltare ligjore në Njësinë e Shërbimit Ligjor të Gjykatës Kushtetuese, ka marrë pjesë në Takimin e 20-të të Këshillit të Përbashkët për Drejtësinë Kushtetuese, në cilësinë e nëpunëses ndërlidhëse të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë me Komisionin e Venecias, i cili zhvilloi punimet në Sofje, Bullgari, në datat 24-25 prill 2023.

Aktiviteti është hapur me një sesion trajnimi mbi bazën e të dhënave CODICES, udhërrëfyesin për paraqitjen e kontributeve në Buletinin për jurisprudencën kushtetuese dhe mjetet e ndryshme IT në dispozicion të nëpunësve ndërlidhës. Në këtë drejtim, znj. Elezi ka referuar në lidhje me vendimmarrjen e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, rastet kur kjo gjykatë i është drejtuar forumit të nëpunësve ndërlidhës. Në vijim, Sekretariati ka informuar pjesëmarrësit për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të Komisionit të Venecias.

Ditën e dytë është zhvilluar një mini-konferencë me temë: “Masat e marra nga shtetet në përgjigje të krizës së Covid-19 dhe ndikimi i tyre në drejtësinë kushtetuese – jurisprudenca kushtetuese në situata emergjence” në të cilën kanë referuar përfaqësues nga gjykata kushtetuese të ndryshme.

e e

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.