| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Venecia, Itali, 29-30 maj 2007

Në datat 29 e 30 maj 2007, u mbajt në Venecia, Itali, mbledhja e 6-të e këshillit mikst për drejtësinë kushtetuese të Komisionit të Venecias. Në punimet e kësaj mbledhje morën pjesë Zoti Luan Pirdeni, drejtor i Studimeve, Informimit dhe Publikimeve në Gjykatën Kushtetuese dhe nëpunës ndërlidhës me Komisionin e Venecias, dhe Zonja Zyhra Sharofi, shefe e Zyrës së Protokoll - Arkivit.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.