| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Kabineti i Kryetarit

 

DREJTORI I KABINETIT
Aleksandër Toma, Drejtor i Kabinetit
Tel: +355 04 2230923
E-mail: atoma@gjk.gov.al

SEKRETARE E KRYETARIT
Zamira Kallço, Sekretare

Tel: +355 04 2228357
Fax: +355 04 2228357
E-mail: zamira.kallco@gjk.gov.al

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.