| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim për procedurën e pranimit e vlerësimit të punonjësve të arkivit

NJOFTIM
 
Në përfundim të procedurës së pranimit për plotësimin e 4 vëndeve të  lira të punës me punonjës shtesë me kontratë të përkohshme në detyrën e punonjësit të arkivit, Komiteti i Vlerësimit për Pranimin e Punonjësve Shtesë me Kontratë të Përkohshme(KVPPSHKP) ka bërë klasifikimin e mëposhtëm:
 
1) Alketa  Spahiu  me 95 pikë: fituese e vëndit të parë të punës
2) Anila  Meçani  me 90 pikë fituese e vëndit të dytë të punës
3) Yllka   Sula  me 80 pikë: fituese e vëndit të tretë të punës
4) Flogerta  Biba  me 75 pikë: fituese e vëndit të katërt të punës
./.
5) Desina  Gega  me 70 pikë vëndi i pestë
6) Doris   Qirjako me 70 pikë vëndi i gjashtë
7) Ormir   Poti  me 60 pikë vëndi i shtatë
8) Bora   Milloshi me 55 pikë vëndi i tetë
9) Megi  Pëllumbi Skualifikohet, pasi nuk u paraqit në intervistë
10) Sara   Hoxhallari  Skualifikohet, pasi nuk u paraqit në intervistë
 
Shënim: Kandidaturat e vlerësuara nga vëndi i pestë deri tek i teti janë në listë pritje për të zëvëndësuar çdo kandidaturë fituese që refuzon punësimin.
 
DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJERËZORE

Datë, 01.08.2019.
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.