| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Seminare dhe veprimtari të tjera për vitin 2018

Rezultate 1 - 1 / 1
19.03.2018
Në kuadër të marrëveshjes me Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës për bashkëpunim, në datat 15 dhe 16 mars 2016, me mbështetjen e fondacionit “Hanns- Seidel”, u zhvillua në qytetin e Korçës një tryezë e përbashkët ndërmjet stafeve administrative të këtyre gjykatave me temë “Efektet e reformës dhe zhvillimet më të fundit në veprimtarinë e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë dhe Gjykatës Kushtetuese të Kosovës”.
Rezultate 1 - 1 / 1

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.