| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Shpallje për një vënd të lirë pune për kategorinë e punonjësve mbështetës-Punëtor Pastrimi

stema_republikes
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA KUSHTETUESE
Njoftim për një vënd të lirë pune për kategorinë e punonjësve mbështetës-Punëtor Pastrimi


Në zbatim të nenit 12, të Ligjit nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese, të ndryshuar, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqiperise shpall proçedurën e plotësimit të vëndit të lirë të punës në kategorinë punonjës mbështetës:
 

1(një) punonjës të pastrimit me kontratë pune në Drejtorinë e Shërbimeve dhe të Mirëmbajtjes në administratën e Gjykatës Kushtetuese.

 

 
Vëndi i punës më sipër u ofrohet të gjithë kandidatëve që plotësojnë kërkësat e kategorisë së punonjësve mbështetës për punëtor pastrimi.
 

Data e fillimit te njoftimit:
 
11 Mars 2019
 
Data e mbarimit te njoftimit:
 
18 Mars 2019
 
Data e fundit e dorëzimit të dokumentave:
 
18 Mars 2019
 

 

Lexo shpalljen e plotë

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.