| Bookmark and Share

Vazhdimësi e bashkëpunimit të suksesshëm mes Gjykatës Kushtetuese dhe Fondacionit Gjerman IRZ.

Në datat 23 – 24 tetor 2014, u zhvillua seminari me temë "Mbrojtja e të Drejtave Themelore nga Gjykatat Administrative dhe Gjykatat Kushtetuese duke marrë parasysh "Kartën e BE-së për të Drejtat Themelore", në kuadër të rritjes profesionale dhe kualifikimit të stafit administrativ të Gjykatës Kushtetuese.

Seminari u drejtua nga Prof. Dr. Jan Bergmann, Gjyqtar Kryesues në Gjykatën Administrative të Shtutgartit, i cili ndau dhe diskutoi me pjesëmarrësit shembujt nga jurisprudenca gjermane dhe evropiane lidhur me mbrojtjen e të drejtave themelore.

Ky aktivitet dy ditor u zhvillua në ambientet e Hotel Xheko Imperial dhe u organizua në kuadër të bashkëpunimit të suksesshëm që Gjykata Kushtetuese ka me Fondacionin Gjerman IRZ.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.