| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vende të lira pune

Rezultate 1 - 8 / 8
19.10.2017
Gjykata Kushtetuese e Republikes së Shqipërisë në zbatim të vendimit nr.4, datë 17.10.2017, njofton hapjen e proçedurës së përzgjedhjes dhe emëimit të vëndit të punës në pozicionin “Sekretar i Përgjithshëm”.
05.09.2014
1(një) specialist/e i/e marredhenieve me publikun dhe i/e redaktimit gjuhësor, në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë në administratën e Gjykatës Kushtetuese-kategoria IV-A(ish III-B).
14.04.2014
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqiperise shpall konkurrimin për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive IV-A(ish III-B), për vëndin e punës në pozicionin “specialist i/e marredhenieve me publikun dhe i/e redaktimit gjuhësor”.
Rezultate 1 - 8 / 8

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.