| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (1830 vendime në total)
2020 (101 Vendime)

2019 (40 Vendime)

2018 (95 Vendime)

2017 (297 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (156 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (111 Vendime)

Viti: 2020 (101 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 08.01.20202.   Vendim Nr: 2 Date: 08.01.2020
3.   Vendim Nr: 3 Date: 08.01.20204.   Vendim Nr: 4 Date: 08.01.2020
5.   Vendim Nr: 5 Date: 08.01.20206.   Vendim Nr: 6 Date: 10.01.2020
7.   Vendim Nr: 7 Date: 10.01.20208.   Vendim Nr: 8 Date: 14.01.2020
9.   Vendim Nr: 9 Date: 14.01.202010.   Vendim Nr: 10 Date: 14.01.2020
11.   Vendim Nr: 11 Date: 14.01.202012.   Vendim Nr: 12 Date: 17.01.2020
13.   Vendim Nr: 13 Date: 17.01.202014.   Vendim Nr: 14 Date: 17.01.2020
15.   Vendim Nr: 15 Date: 17.01.202016.   Vendim Nr: 16 Date: 17.01.2020
17.   Vendim Nr: 17 Date: 20.01.202018.   Vendim Nr: 18 Date: 20.01.2020
19.   Vendim Nr: 19 Date: 20.01.202020.   Vendim Nr: 20 Date: 20.01.2020
21.   Vendim Nr: 21 Date: 21.01.202022.   Vendim Nr: 22 Date: 21.01.2020
23.   Vendim Nr: 23 Date: 21.01.202024.   Vendim Nr: 24 Date: 21.01.2020
25.   Vendim Nr: 25 Date: 21.01.202026.   Vendim Nr: 26 Date: 21.01.2020
27.   Vendim Nr: 27 Date: 21.01.202028.   Vendim Nr: 28 Date: 21.01.2020
29.   Vendim Nr: 29 Date: 21.01.202030.   Vendim Nr: 30 Date: 28.01.2020
31.   Vendim Nr: 31 Date: 28.01.202032.   Vendim Nr: 32 Date: 29.01.2020
33.   Vendim Nr: 33 Date: 29.01.202034.   Vendim Nr: 34 Date: 29.01.2020
35.   Vendim Nr: 35 Date: 29.01.202036.   Vendim Nr: 36 Date: 29.01.2020
37.   Vendim Nr: 37 Date: 29.01.202038.   Vendim Nr: 38 Date: 29.01.2020
39.   Vendim Nr: 39 Date: 05.02.202040.   Vendim Nr: 40 Date: 05.02.2020
41.   Vendim Nr: 41 Date: 05.02.202042.   Vendim Nr: 42 Date: 06.02.2020
43.   Vendim Nr: 43 Date: 06.02.202044.   Vendim Nr: 44 Date: 06.02.2020
45.   Vendim Nr: 45 Date: 06.02.202046.   Vendim Nr: 46 Date: 06.02.2020
47.   Vendim Nr: 47 Date: 06.02.202048.   Vendim Nr: 48 Date: 12.02.2020
49.   Vendim Nr: 49 Date: 12.02.202050.   Vendim Nr: 50 Date: 12.02.2020
51.   Vendim Nr: 51 Date: 18.02.202052.   Vendim Nr: 52 Date: 18.02.2020
53.   Vendim Nr: 53 Date: 05.03.202054.   Vendim Nr: 54 Date: 05.03.2020
55.   Vendim Nr: 55 Date: 05.03.202056.   Vendim Nr: 56 Date: 22.04.2020
57.   Vendim Nr: 57 Date: 23.04.202058.   Vendim Nr: 58 Date: 23.04.2020
59.   Vendim Nr: 59 Date: 23.04.202060.   Vendim Nr: 60 Date: 29.04.2020
61.   Vendim Nr: 61 Date: 29.04.202062.   Vendim Nr: 62 Date: 29.04.2020
63.   Vendim Nr: 63 Date: 29.04.202064.   Vendim Nr: 64 Date: 30.04.2020
65.   Vendim Nr: 65 Date: 30.04.202066.   Vendim Nr: 66 Date: 19.05.2020
67.   Vendim Nr: 67 Date: 19.05.202068.   Vendim Nr: 68 Date: 20.05.2020
69.   Vendim Nr: 69 Date: 18.06.202070.   Vendim Nr: 70 Date: 18.06.2020
71.   Vendim Nr: 71 Date: 19.06.202072.   Vendim Nr: 72 Date: 19.06.2020
73.   Vendim Nr: 73 Date: 02.07.202074.   Vendim Nr: 74 Date: 03.07.2020
75.   Vendim Nr: 75 Date: 03.07.202076.   Vendim Nr: 76 Date: 03.07.2020
77.   Vendim Nr: 77 Date: 15.07.202078.   Vendim Nr: 78 Date: 22.07.2020
79.   Vendim Nr: 79 Date: 22.07.202080.   Vendim Nr: 80 Date: 22.07.2020
81.   Vendim Nr: 81 Date: 11.09.202082.   Vendim Nr: 82 Date: 18.09.2020
83.   Vendim Nr: 83 Date: 18.09.202084.   Vendim Nr: 84 Date: 25.09.2020
85.   Vendim Nr: 85 Date: 01.10.202086.   Vendim Nr: 86 Date: 01.10.2020
87.   Vendim Nr: 87 Date: 02.10.202088.   Vendim Nr: 88 Date: 02.10.2020
89.   Vendim Nr: 89 Date: 02.10.202090.   Vendim Nr: 90 Date: 19.10.2020
91.   Vendim Nr: 91 Date: 19.10.202092.   Vendim Nr: 92 Date: 20.10.2020
93.   Vendim Nr: 93 Date: 20.10.202094.   Vendim Nr: 94 Date: 27.10.2020
95.   Vendim Nr: 95 Date: 30.10.202096.   Vendim Nr: 96 Date: 30.10.2020
97.   Vendim Nr: 97 Date: 16.11.202098.   Vendim Nr: 98 Date: 16.11.2020
99.   Vendim Nr: 99 Date: 16.11.2020100.   Vendim Nr: 100 Date: 20.11.2020
101.   Vendim Nr: 101 Date: 27.11.2020
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.