| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (1289 vendime në total)
2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (155 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (104 Vendime)

Viti: 2016 (244 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 03.02.20162.   Vendim Nr: 2 Date: 05.02.2016
3.   Vendim Nr: 3 Date: 05.02.20164.   Vendim Nr: 4 Date: 10.02.2016
5.   Vendim Nr: 05 Date: 10.02.20166.   Vendim Nr: 06 Date: 10.02.2016
7.   Vendim Nr: 07 Date: 10.02.20168.   Vendim Nr: 8 Date: 11.02.2016
9.   Vendim Nr: 9 Date: 11.02.201610.   Vendim Nr: 10 Date: 11.02.2016
11.   Vendim Nr: 11 Date: 11.02.201612.   Vendim Nr: 12 Date: 11.02.2016
13.   Vendim Nr: 13 Date: 15.02.201614.   Vendim Nr: 14 Date: 15.02.2016
15.   Vendim Nr: 15 Date: 15.02.201616.   Vendim Nr: 16 Date: 16.02.2016
17.   Vendim Nr: 17 Date: 16.02.201618.   Vendim Nr: 18 Date: 19.02.2016
19.   Vendim Nr: 19 Date: 19.02.201620.   Vendim Nr: 20 Date: 19.02.2016
21.   Vendim Nr: 21 Date: 19.02.201622.   Vendim Nr: 22 Date: 24.02.2016
23.   Vendim Nr: 23 Date: 24.02.201624.   Vendim Nr: 24 Date: 29.02.2016
25.   Vendim Nr: 25 Date: 29.02.201626.   Vendim Nr: 26 Date: 29.02.2016
27.   Vendim Nr: 27 Date: 29.02.201628.   Vendim Nr: 28 Date: 29.02.2016
29.   Vendim Nr: 29 Date: 29.02.201630.   Vendim Nr: 30 Date: 02.03.2016
31.   Vendim Nr: 31 Date: 02.03.201632.   Vendim Nr: 32 Date: 04.03.2016
33.   Vendim Nr: 33 Date: 04.03.201634.   Vendim Nr: 34 Date: 04.03.2016
35.   Vendim Nr: 35 Date: 10.03.201636.   Vendim Nr: 36 Date: 23.03.2016
37.   Vendim Nr: 37 Date: 23.03.201638.   Vendim Nr: 38 Date: 25.03.2016
39.   Vendim Nr: 39 Date: 25.03.201640.   Vendim Nr: 40 Date: 25.03.2016
41.   Vendim Nr: 41 Date: 25.03.201642.   Vendim Nr: 42 Date: 25.03.2016
43.   Vendim Nr: 43 Date: 29.03.201644.   Vendim Nr: 44 Date: 30.03.2016
45.   Vendim Nr: 45 Date: 30.03.201646.   Vendim Nr: 46 Date: 30.03.2016
47.   Vendim Nr: 47 Date: 30.03.201648.   Vendim Nr: 48 Date: 30.03.2016
49.   Vendim Nr: 49 Date: 30.03.201650.   Vendim Nr: 50 Date: 04.04.2016
51.   Vendim Nr: 51 Date: 04.04.201652.   Vendim Nr: 52 Date: 05.04.2016
53.   Vendim Nr: 53 Date: 05.04.201654.   Vendim Nr: 54 Date: 06.04.2016
55.   Vendim Nr: 55 Date: 06.04.201656.   Vendim Nr: 56 Date: 06.04.2016
57.   Vendim Nr: 57 Date: 06.04.201658.   Vendim Nr: 58 Date: 08.04.2016
59.   Vendim Nr: 59 Date: 13.04.201660.   Vendim Nr: 60 Date: 13.04.2016
61.   Vendim Nr: 61 Date: 13.04.201662.   Vendim Nr: 62 Date: 14.04.2016
63.   Vendim Nr: 63 Date: 15.04.201664.   Vendim Nr: 64 Date: 15.04.2016
65.   Vendim Nr: 65 Date: 15.04.201666.   Vendim Nr: 66 Date: 22.04.2016
67.   Vendim Nr: 67 Date: 22.04.201668.   Vendim Nr: 68 Date: 22.04.2016
69.   Vendim Nr: 69 Date: 22.04.201670.   Vendim Nr: 70 Date: 26.04.2016
71.   Vendim Nr: 71 Date: 29.04.201672.   Vendim Nr: 72 Date: 04.05.2016
73.   Vendim Nr: 73 Date: 04.05.201674.   Vendim Nr: 74 Date: 04.05.2016
75.   Vendim Nr: 75 Date: 09.05.201676.   Vendim Nr: 76 Date: 09.05.2016
77.   Vendim Nr: 77 Date: 09.05.201678.   Vendim Nr: 78 Date: 09.05.2016
79.   Vendim Nr: 79 Date: 09.05.201680.   Vendim Nr: 80 Date: 09.05.2016
81.   Vendim Nr: 81 Date: 09.05.201682.   Vendim Nr: 82 Date: 09.05.2016
83.   Vendim Nr: 83 Date: 12.05.201684.   Vendim Nr: 84 Date: 12.05.2016
85.   Vendim Nr: 85 Date: 12.05.201686.   Vendim Nr: 86 Date: 12.05.2016
87.   Vendim Nr: 87 Date: 12.05.201688.   Vendim Nr: 88 Date: 12.05.2016
89.   Vendim Nr: 89 Date: 13.05.201690.   Vendim Nr: 90 Date: 13.05.2016
91.   Vendim Nr: 91 Date: 16.05.201692.   Vendim Nr: 92 Date: 17.05.2016
93.   Vendim Nr: 93 Date: 17.05.201694.   Vendim Nr: 94 Date: 17.05.2016
95.   Vendim Nr: 95 Date: 17.05.201696.   Vendim Nr: 96 Date: 17.05.2016
97.   Vendim Nr: 97 Date: 17.05.201698.   Vendim Nr: 98 Date: 17.05.2016
99.   Vendim Nr: 99 Date: 17.05.2016100.   Vendim Nr: 100 Date: 17.05.2016
101.   Vendim Nr: 101 Date: 27.05.2016102.   Vendim Nr: 102 Date: 27.05.2016
103.   Vendim Nr: 103 Date: 27.05.2016104.   Vendim Nr: 104 Date: 31.05.2016
105.   Vendim Nr: 105 Date: 31.05.2016106.   Vendim Nr: 106 Date: 31.05.2016
107.   Vendim Nr: 107 Date: 31.05.2016108.   Vendim Nr: 108 Date: 31.05.2016
109.   Vendim Nr: 109 Date: 02.06.2016110.   Vendim Nr: 110 Date: 02.06.2016
111.   Vendim Nr: 111 Date: 02.06.2016112.   Vendim Nr: 112 Date: 10.06.2016
113.   Vendim Nr: 113 Date: 10.06.2016114.   Vendim Nr: 114 Date: 10.06.2016
115.   Vendim Nr: 115 Date: 13.06.2016116.   Vendim Nr: 116 Date: 20.06.2016
117.   Vendim Nr: 117 Date: 20.06.2016118.   Vendim Nr: 118 Date: 20.06.2016
119.   Vendim Nr: 119 Date: 20.06.2016120.   Vendim Nr: 120 Date: 20.06.2016
121.   Vendim Nr: 121 Date: 27.06.2016122.   Vendim Nr: 122 Date: 27.06.2016
123.   Vendim Nr: 123 Date: 27.06.2016124.   Vendim Nr: 124 Date: 30.06.2016
125.   Vendim Nr: 125 Date: 30.06.2016126.   Vendim Nr: 126 Date: 01.07.2016
127.   Vendim Nr: 127 Date: 01.07.2016128.   Vendim Nr: 128 Date: 01.07.2016
129.   Vendim Nr: 129 Date: 01.07.2016130.   Vendim Nr: 130 Date: 01.07.2016
131.   Vendim Nr: 131 Date: 01.07.2016132.   Vendim Nr: 132 Date: 01.07.2016
133.   Vendim Nr: 133 Date: 01.07.2016134.   Vendim Nr: 134 Date: 01.07.2016
135.   Vendim Nr: 135 Date: 06.07.2016136.   Vendim Nr: 136 Date: 08.07.2016
137.   Vendim Nr: 137 Date: 08.07.2016138.   Vendim Nr: 138 Date: 08.07.2016
139.   Vendim Nr: 139 Date: 08.07.2016140.   Vendim Nr: 140 Date: 08.07.2016
141.   Vendim Nr: 141 Date: 15.07.2016142.   Vendim Nr: 142 Date: 15.07.2016
143.   Vendim Nr: 143 Date: 15.07.2016144.   Vendim Nr: 144 Date: 15.07.2016
145.   Vendim Nr: 145 Date: 15.07.2016146.   Vendim Nr: 146 Date: 18.07.2016
147.   Vendim Nr: 147 Date: 18.07.2016148.   Vendim Nr: 148 Date: 18.07.2016
149.   Vendim Nr: 149 Date: 18.07.2016150.   Vendim Nr: 150 Date: 20.07.2016
151.   Vendim Nr: 151 Date: 21.07.2016152.   Vendim Nr: 152 Date: 21.07.2016
153.   Vendim Nr: 153 Date: 21.07.2016154.   Vendim Nr: 154 Date: 22.07.2016
155.   Vendim Nr: 155 Date: 22.07.2016156.   Vendim Nr: 156 Date: 22.07.2016
157.   Vendim Nr: 157 Date: 22.07.2016158.   Vendim Nr: 158 Date: 22.07.2016
159.   Vendim Nr: 159 Date: 22.07.2016160.   Vendim Nr: 160 Date: 01.08.2016
161.   Vendim Nr: 161 Date: 14.09.2016162.   Vendim Nr: 162 Date: 14.09.2016
163.   Vendim Nr: 163 Date: 14.09.2016164.   Vendim Nr: 164 Date: 14.09.2016
165.   Vendim Nr: 165 Date: 14.09.2016166.   Vendim Nr: 166 Date: 22.09.2016
167.   Vendim Nr: 167 Date: 22.09.2016168.   Vendim Nr: 168 Date: 22.09.2016
169.   Vendim Nr: 169 Date: 27.09.2016170.   Vendim Nr: 170 Date: 27.09.2016
171.   Vendim Nr: 171 Date: 27.09.2016172.   Vendim Nr: 172 Date: 27.09.2016
173.   Vendim Nr: 173 Date: 28.09.2016174.   Vendim Nr: 174 Date: 28.09.2016
175.   Vendim Nr: 175 Date: 28.09.2016176.   Vendim Nr: 176 Date: 28.09.2016
177.   Vendim Nr: 177 Date: 07.10.2016178.   Vendim Nr: 178 Date: 07.10.2016
179.   Vendim Nr: 179 Date: 07.10.2016180.   Vendim Nr: 180 Date: 07.10.2016
181.   Vendim Nr: 181 Date: 07.10.2016182.   Vendim Nr: 182 Date: 11.10.2016
183.   Vendim Nr: 183 Date: 12.10.2016184.   Vendim Nr: 184 Date: 14.10.2016
185.   Vendim Nr: 185 Date: 14.10.2016186.   Vendim Nr: 186 Date: 18.10.2016
187.   Vendim Nr: 187 Date: 18.10.2016188.   Vendim Nr: 188 Date: 18.10.2016
189.   Vendim Nr: 189 Date: 18.10.2016190.   Vendim Nr: 190 Date: 18.10.2016
191.   Vendim Nr: 191 Date: 24.10.2016192.   Vendim Nr: 192 Date: 24.10.2016
193.   Vendim Nr: 193 Date: 24.10.2016194.   Vendim Nr: 194 Date: 27.10.2016
195.   Vendim Nr: 195 Date: 27.10.2016196.   Vendim Nr: 196 Date: 02.11.2016
197.   Vendim Nr: 197 Date: 02.11.2016198.   Vendim Nr: 198 Date: 02.11.2016
199.   Vendim Nr: 199 Date: 02.11.2016200.   Vendim Nr: 200 Date: 02.11.2016
201.   Vendim Nr: 201 Date: 02.11.2016202.   Vendim Nr: 202 Date: 02.11.2016
203.   Vendim Nr: 203 Date: 02.11.2016204.   Vendim Nr: 204 Date: 02.11.2016
205.   Vendim Nr: 205 Date: 02.11.2016206.   Vendim Nr: 206 Date: 02.11.2016
207.   Vendim Nr: 207 Date: 08.11.2016208.   Vendim Nr: 208 Date: 08.11.2016
209.   Vendim Nr: 209 Date: 11.11.2016210.   Vendim Nr: 210 Date: 11.11.2016
211.   Vendim Nr: 211 Date: 11.11.2016212.   Vendim Nr: 212 Date: 16.11.2016
213.   Vendim Nr: 213 Date: 16.11.2016214.   Vendim Nr: 214 Date: 16.11.2016
215.   Vendim Nr: 215 Date: 16.11.2016216.   Vendim Nr: 216 Date: 16.11.2016
217.   Vendim Nr: 217 Date: 18.11.2016218.   Vendim Nr: 218 Date: 25.11.2016
219.   Vendim Nr: 219 Date: 30.11.2016220.   Vendim Nr: 220 Date: 05.12.2016
221.   Vendim Nr: 221 Date: 05.12.2016222.   Vendim Nr: 222 Date: 05.12.2016
223.   Vendim Nr: 223 Date: 05.12.2016224.   Vendim Nr: 224 Date: 05.12.2016
225.   Vendim Nr: 225 Date: 05.12.2016226.   Vendim Nr: 226 Date: 05.12.2016
227.   Vendim Nr: 227 Date: 05.12.2016228.   Vendim Nr: 228 Date: 06.12.2016
229.   Vendim Nr: 229 Date: 07.12.2016230.   Vendim Nr: 230 Date: 07.12.2016
231.   Vendim Nr: 231 Date: 12.12.2016232.   Vendim Nr: 232 Date: 16.12.2016
233.   Vendim Nr: 233 Date: 16.12.2016234.   Vendim Nr: 234 Date: 16.12.2016
235.   Vendim Nr: 235 Date: 16.12.2016236.   Vendim Nr: 236 Date: 16.12.2016
237.   Vendim Nr: 237 Date: 16.12.2016238.   Vendim Nr: 238 Date: 16.12.2016
239.   Vendim Nr: 239 Date: 16.12.2016240.   Vendim Nr: 240 Date: 16.12.2016
241.   Vendim Nr: 241 Date: 16.12.2016242.   Vendim Nr: 242 Date: 21.12.2016
243.   Vendim Nr: 243 Date: 23.12.2016244.   Vendim Nr: 244 Date: 23.12.2016
 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.