| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (1341 vendime në total)
2017 (52 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (155 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (104 Vendime)

Viti: 2017 (52 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 3 Date: 20.01.20172.   Vendim Nr: 4 Date: 20.01.2017
3.   Vendim Nr: 5 Date: 24.01.20174.   Vendim Nr: 6 Date: 03.02.2017
5.   Vendim Nr: 7 Date: 03.02.20176.   Vendim Nr: 8 Date: 03.02.2017
7.   Vendim Nr: 9 Date: 03.02.20178.   Vendim Nr: 10 Date: 03.02.2017
9.   Vendim Nr: 11 Date: 03.02.201710.   Vendim Nr: 12 Date: 03.02.2017
11.   Vendim Nr: 13 Date: 08.02.201712.   Vendim Nr: 14 Date: 08.02.2017
13.   Vendim Nr: 15 Date: 08.02.201714.   Vendim Nr: 16 Date: 08.02.2017
15.   Vendim Nr: 17 Date: 09.02.201716.   Vendim Nr: 18 Date: 14.02.2017
17.   Vendim Nr: 19` Date: 14.02.201718.   Vendim Nr: 20 Date: 14.02.2017
19.   Vendim Nr: 21 Date: 14.02.201720.   Vendim Nr: 22 Date: 14.02.2017
21.   Vendim Nr: 23 Date: 14.02.201722.   Vendim Nr: 24 Date: 15.02.2017
23.   Vendim Nr: 25 Date: 17.02.201724.   Vendim Nr: 26 Date: 17.02.2017
25.   Vendim Nr: 27 Date: 17.02.201726.   Vendim Nr: 30 Date: 17.02.2017
27.   Vendim Nr: 31 Date: 17.02.201728.   Vendim Nr: 32 Date: 17.02.2017
29.   Vendim Nr: 33 Date: 17.02.201730.   Vendim Nr: 34 Date: 17.02.2017
31.   Vendim Nr: 35 Date: 23.02.201732.   Vendim Nr: 36 Date: 23.02.2017
33.   Vendim Nr: 37 Date: 23.02.201734.   Vendim Nr: 38 Date: 23.02.2017
35.   Vendim Nr: 39 Date: 23.02.201736.   Vendim Nr: 40 Date: 23.02.2017
37.   Vendim Nr: 41 Date: 23.02.201738.   Vendim Nr: 42 Date: 01.03.2017
39.   Vendim Nr: 43 Date: 01.03.201740.   Vendim Nr: 44 Date: 02.03.2017
41.   Vendim Nr: 45 Date: 02.03.201742.   Vendim Nr: 46 Date: 02.03.2017
43.   Vendim Nr: 47 Date: 02.03.201744.   Vendim Nr: 48 Date: 13.03.2017
45.   Vendim Nr: 49 Date: 13.03.201746.   Vendim Nr: 51 Date: 17.03.2017
47.   Vendim Nr: 52 Date: 17.03.201748.   Vendim Nr: 53 Date: 17.03.2017
49.   Vendim Nr: 54 Date: 17.03.201750.   Vendim Nr: 55 Date: 17.03.2017
51.   Vendim Nr: 56 Date: 17.03.201752.   Vendim Nr: 58 Date: 17.03.2017
 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.