| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (1670 vendime në total)
2018 (97 Vendime)

2017 (284 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (155 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (104 Vendime)

Viti: 2018 (97 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 16.01.20182.   Vendim Nr: 2 Date: 16.01.2018
3.   Vendim Nr: 3 Date: 16.01.20184.   Vendim Nr: 4 Date: 16.01.2018
5.   Vendim Nr: 4 Date: 16.01.20186.   Vendim Nr: 5 Date: 16.01.2018
7.   Vendim Nr: 6 Date: 16.01.20188.   Vendim Nr: 7 Date: 18.01.2018
9.   Vendim Nr: 8 Date: 23.01.201810.   Vendim Nr: 9 Date: 23.01.2018
11.   Vendim Nr: 10 Date: 24.01.201812.   Vendim Nr: 11 Date: 24.01.2018
13.   Vendim Nr: 12 Date: 24.01.201814.   Vendim Nr: 13 Date: 24.01.2018
15.   Vendim Nr: 14 Date: 24.01.201816.   Vendim Nr: 15 Date: 24.01.2018
17.   Vendim Nr: 16 Date: 24.01.201818.   Vendim Nr: 17 Date: 24.01.2018
19.   Vendim Nr: 17 Date: 24.01.201820.   Vendim Nr: 18 Date: 30.01.2018
21.   Vendim Nr: 19 Date: 30.01.201822.   Vendim Nr: 20 Date: 30.01.2018
23.   Vendim Nr: 21 Date: 30.01.201824.   Vendim Nr: 22 Date: 30.01.2018
25.   Vendim Nr: 23 Date: 30.01.201826.   Vendim Nr: 24 Date: 30.01.2018
27.   Vendim Nr: 25 Date: 30.01.201828.   Vendim Nr: 26 Date: 30.01.2018
29.   Vendim Nr: 27 Date: 07.02.201830.   Vendim Nr: 28 Date: 08.02.2018
31.   Vendim Nr: 29 Date: 08.02.201832.   Vendim Nr: 30 Date: 08.02.2018
33.   Vendim Nr: 31 Date: 08.02.201834.   Vendim Nr: 32 Date: 08.02.2018
35.   Vendim Nr: 33 Date: 08.02.201836.   Vendim Nr: 34 Date: 08.02.2018
37.   Vendim Nr: 35 Date: 08.02.201838.   Vendim Nr: 36 Date: 15.02.2018
39.   Vendim Nr: 37 Date: 15.02.201840.   Vendim Nr: 38 Date: 15.02.2018
41.   Vendim Nr: 39 Date: 15.02.201842.   Vendim Nr: 40 Date: 15.02.2018
43.   Vendim Nr: 41 Date: 15.02.201844.   Vendim Nr: 42 Date: 15.02.2018
45.   Vendim Nr: 43 Date: 15.02.201846.   Vendim Nr: 44 Date: 20.02.2018
47.   Vendim Nr: 45 Date: 20.02.201848.   Vendim Nr: 46 Date: 22.02.2018
49.   Vendim Nr: 47 Date: 22.02.201850.   Vendim Nr: 48 Date: 22.02.2018
51.   Vendim Nr: 49 Date: 22.02.201852.   Vendim Nr: 50 Date: 19.03.2018
53.   Vendim Nr: 51 Date: 19.03.201854.   Vendim Nr: 52 Date: 19.03.2018
55.   Vendim Nr: 53 Date: 19.03.201856.   Vendim Nr: 54 Date: 19.03.2018
57.   Vendim Nr: 55 Date: 19.03.201858.   Vendim Nr: 56 Date: 19.03.2018
59.   Vendim Nr: 57 Date: 23.05.201860.   Vendim Nr: 58 Date: 23.05.2018
61.   Vendim Nr: 59 Date: 23.05.201862.   Vendim Nr: 60 Date: 23.05.2018
63.   Vendim Nr: 61 Date: 23.05.201864.   Vendim Nr: 62 Date: 30.05.2018
65.   Vendim Nr: 63 Date: 30.05.201866.   Vendim Nr: 64 Date: 30.05.2018
67.   Vendim Nr: 65 Date: 30.05.201868.   Vendim Nr: 66 Date: 30.05.2018
69.   Vendim Nr: 67 Date: 30.05.201870.   Vendim Nr: 68 Date: 30.05.2018
71.   Vendim Nr: 69 Date: 30.05.201872.   Vendim Nr: 70 Date: 30.05.2018
73.   Vendim Nr: 71 Date: 06.06.201874.   Vendim Nr: 72 Date: 06.06.2018
75.   Vendim Nr: 73 Date: 06.06.201876.   Vendim Nr: 74 Date: 06.06.2018
77.   Vendim Nr: 75 Date: 06.06.201878.   Vendim Nr: 76 Date: 06.06.2018
79.   Vendim Nr: 77 Date: 06.06.201880.   Vendim Nr: 78 Date: 06.06.2018
81.   Vendim Nr: 79 Date: 06.06.201882.   Vendim Nr: 80 Date: 06.06.2018
83.   Vendim Nr: 81 Date: 20.06.201884.   Vendim Nr: 82 Date: 20.06.2018
85.   Vendim Nr: 83 Date: 20.06.201886.   Vendim Nr: 84 Date: 20.06.2018
87.   Vendim Nr: 85 Date: 20.06.201888.   Vendim Nr: 86 Date: 20.06.2018
89.   Vendim Nr: 87 Date: 20.06.201890.   Vendim Nr: 88 Date: 20.06.2018
91.   Vendim Nr: 89 Date: 02.07.201892.   Vendim Nr: 90 Date: 02.07.2018
93.   Vendim Nr: 91 Date: 02.07.201894.   Vendim Nr: 92 Date: 02.07.2018
95.   Vendim Nr: 93 Date: 02.07.201896.   Vendim Nr: 94 Date: 02.07.2018
97.   Vendim Nr: 95 Date: 02.07.2018
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.