| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (1562 vendime në total)
2017 (273 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (155 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (104 Vendime)

Viti: 2017 (273 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 3 Date: 20.01.20172.   Vendim Nr: 4 Date: 20.01.2017
3.   Vendim Nr: 5 Date: 24.01.20174.   Vendim Nr: 6 Date: 03.02.2017
5.   Vendim Nr: 7 Date: 03.02.20176.   Vendim Nr: 8 Date: 03.02.2017
7.   Vendim Nr: 9 Date: 03.02.20178.   Vendim Nr: 10 Date: 03.02.2017
9.   Vendim Nr: 11 Date: 03.02.201710.   Vendim Nr: 12 Date: 03.02.2017
11.   Vendim Nr: 13 Date: 08.02.201712.   Vendim Nr: 14 Date: 08.02.2017
13.   Vendim Nr: 15 Date: 08.02.201714.   Vendim Nr: 16 Date: 08.02.2017
15.   Vendim Nr: 17 Date: 09.02.201716.   Vendim Nr: 18 Date: 14.02.2017
17.   Vendim Nr: 19` Date: 14.02.201718.   Vendim Nr: 20 Date: 14.02.2017
19.   Vendim Nr: 21 Date: 14.02.201720.   Vendim Nr: 22 Date: 14.02.2017
21.   Vendim Nr: 23 Date: 14.02.201722.   Vendim Nr: 24 Date: 15.02.2017
23.   Vendim Nr: 25 Date: 17.02.201724.   Vendim Nr: 26 Date: 17.02.2017
25.   Vendim Nr: 27 Date: 17.02.201726.   Vendim Nr: 28 Date: 17.02.2017
27.   Vendim Nr: 29 Date: 17.02.201728.   Vendim Nr: 30 Date: 17.02.2017
29.   Vendim Nr: 31 Date: 17.02.201730.   Vendim Nr: 32 Date: 17.02.2017
31.   Vendim Nr: 33 Date: 17.02.201732.   Vendim Nr: 34 Date: 17.02.2017
33.   Vendim Nr: 35 Date: 23.02.201734.   Vendim Nr: 36 Date: 23.02.2017
35.   Vendim Nr: 37 Date: 23.02.201736.   Vendim Nr: 38 Date: 23.02.2017
37.   Vendim Nr: 39 Date: 23.02.201738.   Vendim Nr: 40 Date: 23.02.2017
39.   Vendim Nr: 41 Date: 23.02.201740.   Vendim Nr: 42 Date: 01.03.2017
41.   Vendim Nr: 43 Date: 01.03.201742.   Vendim Nr: 44 Date: 02.03.2017
43.   Vendim Nr: 45 Date: 02.03.201744.   Vendim Nr: 46 Date: 02.03.2017
45.   Vendim Nr: 47 Date: 02.03.201746.   Vendim Nr: 48 Date: 13.03.2017
47.   Vendim Nr: 49 Date: 13.03.201748.   Vendim Nr: 50 Date: 15.03.2017
49.   Vendim Nr: 51 Date: 17.03.201750.   Vendim Nr: 52 Date: 17.03.2017
51.   Vendim Nr: 53 Date: 17.03.201752.   Vendim Nr: 54 Date: 17.03.2017
53.   Vendim Nr: 55 Date: 17.03.201754.   Vendim Nr: 56 Date: 17.03.2017
55.   Vendim Nr: 57 Date: 17.03.201756.   Vendim Nr: 58 Date: 17.03.2017
57.   Vendim Nr: 59 Date: 17.03.201758.   Vendim Nr: 60 Date: 23.03.2017
59.   Vendim Nr: 61 Date: 28.03.201760.   Vendim Nr: 62 Date: 29.03.2017
61.   Vendim Nr: 63 Date: 29.03.201762.   Vendim Nr: 64 Date: 29.03.2017
63.   Vendim Nr: 65 Date: 29.03.201764.   Vendim Nr: 66 Date: 29.03.2017
65.   Vendim Nr: 67 Date: 30.03.201766.   Vendim Nr: 68 Date: 30.03.2017
67.   Vendim Nr: 69 Date: 30.03.201768.   Vendim Nr: 70 Date: 31.03.2017
69.   Vendim Nr: 71 Date: 31.03.201770.   Vendim Nr: 72 Date: 12.04.2017
71.   Vendim Nr: 73 Date: 12.04.201772.   Vendim Nr: 74 Date: 12.04.2017
73.   Vendim Nr: 75 Date: 12.04.201774.   Vendim Nr: 76 Date: 12.04.2017
75.   Vendim Nr: 77 Date: 12.04.201776.   Vendim Nr: 78 Date: 12.04.2017
77.   Vendim Nr: 79 Date: 18.04.201778.   Vendim Nr: 80 Date: 18.04.2017
79.   Vendim Nr: 81 Date: 21.04.201780.   Vendim Nr: 82 Date: 21.04.2017
81.   Vendim Nr: 83 Date: 21.04.201782.   Vendim Nr: 84 Date: 21.04.2017
83.   Vendim Nr: 85 Date: 21.04.201784.   Vendim Nr: 86 Date: 21.04.2017
85.   Vendim Nr: 87 Date: 28.04.201786.   Vendim Nr: 88 Date: 28.04.2017
87.   Vendim Nr: 89 Date: 28.04.201788.   Vendim Nr: 90 Date: 28.04.2017
89.   Vendim Nr: 91 Date: 28.04.201790.   Vendim Nr: 92 Date: 03.05.2017
91.   Vendim Nr: 93 Date: 03.05.201792.   Vendim Nr: 94 Date: 03.05.2017
93.   Vendim Nr: 95 Date: 04.05.201794.   Vendim Nr: 96 Date: 04.05.2017
95.   Vendim Nr: 97 Date: 05.05.201796.   Vendim Nr: 97 Date: 05.05.2017
97.   Vendim Nr: 98 Date: 05.05.201798.   Vendim Nr: 98 Date: 05.05.2017
99.   Vendim Nr: 99 Date: 05.05.2017100.   Vendim Nr: 100 Date: 05.05.2017
101.   Vendim Nr: 101 Date: 05.05.2017102.   Vendim Nr: 102 Date: 05.05.2017
103.   Vendim Nr: 103 Date: 11.05.2017104.   Vendim Nr: 104 Date: 11.05.2017
105.   Vendim Nr: 105 Date: 11.05.2017106.   Vendim Nr: 106 Date: 11.05.2017
107.   Vendim Nr: 107 Date: 11.05.2017108.   Vendim Nr: 108 Date: 11.05.2017
109.   Vendim Nr: 109 Date: 11.05.2017110.   Vendim Nr: 110 Date: 15.05.2017
111.   Vendim Nr: 111 Date: 15.05.2017112.   Vendim Nr: 112 Date: 15.05.2017
113.   Vendim Nr: 113 Date: 15.05.2017114.   Vendim Nr: 114 Date: 15.05.2017
115.   Vendim Nr: 115 Date: 15.05.2017116.   Vendim Nr: 116 Date: 15.05.2017
117.   Vendim Nr: 117 Date: 15.05.2017118.   Vendim Nr: 118 Date: 15.05.2017
119.   Vendim Nr: 119 Date: 15.05.2017120.   Vendim Nr: 120 Date: 22.05.2017
121.   Vendim Nr: 121 Date: 25.05.2017122.   Vendim Nr: 122 Date: 25.05.2017
123.   Vendim Nr: 123 Date: 25.05.2017124.   Vendim Nr: 124 Date: 29.05.2017
125.   Vendim Nr: 125 Date: 29.05.2017126.   Vendim Nr: 126 Date: 29.05.2017
127.   Vendim Nr: 127 Date: 31.05.2017128.   Vendim Nr: 128 Date: 31.05.2017
129.   Vendim Nr: 129 Date: 31.05.2017130.   Vendim Nr: 130 Date: 31.05.2017
131.   Vendim Nr: 131 Date: 31.05.2017132.   Vendim Nr: 132 Date: 31.05.2017
133.   Vendim Nr: 133 Date: 31.05.2017134.   Vendim Nr: 134 Date: 31.05.2017
135.   Vendim Nr: 135 Date: 31.05.2017136.   Vendim Nr: 136 Date: 31.05.2017
137.   Vendim Nr: 137 Date: 31.05.2017138.   Vendim Nr: 138 Date: 31.05.2017
139.   Vendim Nr: 139 Date: 31.05.2017140.   Vendim Nr: 140 Date: 08.06.2017
141.   Vendim Nr: 141 Date: 08.06.2017142.   Vendim Nr: 142 Date: 08.06.2017
143.   Vendim Nr: 143 Date: 08.06.2017144.   Vendim Nr: 144 Date: 08.06.2017
145.   Vendim Nr: 145 Date: 08.06.2017146.   Vendim Nr: 146 Date: 09.06.2017
147.   Vendim Nr: 147 Date: 09.06.2017148.   Vendim Nr: 148 Date: 15.06.2017
149.   Vendim Nr: 149 Date: 15.06.2017150.   Vendim Nr: 150 Date: 16.06.2017
151.   Vendim Nr: 151 Date: 16.06.2017152.   Vendim Nr: 152 Date: 16.06.2017
153.   Vendim Nr: 153 Date: 16.06.2017154.   Vendim Nr: 154 Date: 16.06.2017
155.   Vendim Nr: 155 Date: 16.06.2017156.   Vendim Nr: 156 Date: 16.06.2017
157.   Vendim Nr: 157 Date: 16.06.2017158.   Vendim Nr: 158 Date: 16.06.2017
159.   Vendim Nr: 159 Date: 16.06.2017160.   Vendim Nr: 160 Date: 16.06.2017
161.   Vendim Nr: 161 Date: 29.06.2017162.   Vendim Nr: 162 Date: 29.06.2017
163.   Vendim Nr: 163 Date: 29.06.2017164.   Vendim Nr: 164 Date: 29.06.2017
165.   Vendim Nr: 165 Date: 29.06.2017166.   Vendim Nr: 166 Date: 29.06.2017
167.   Vendim Nr: 167 Date: 29.06.2017168.   Vendim Nr: 168 Date: 04.07.2017
169.   Vendim Nr: 169 Date: 04.07.2017170.   Vendim Nr: 170 Date: 04.07.2017
171.   Vendim Nr: 171 Date: 04.07.2017172.   Vendim Nr: 172 Date: 04.07.2017
173.   Vendim Nr: 173 Date: 13.07.2017174.   Vendim Nr: 174 Date: 13.07.2017
175.   Vendim Nr: 175 Date: 13.07.2017176.   Vendim Nr: 176 Date: 13.07.2017
177.   Vendim Nr: 177 Date: 13.07.2017178.   Vendim Nr: 178 Date: 17.07.2017
179.   Vendim Nr: 179 Date: 17.07.2017180.   Vendim Nr: 180 Date: 17.07.2017
181.   Vendim Nr: 181 Date: 17.07.2017182.   Vendim Nr: 182 Date: 17.07.2017
183.   Vendim Nr: 183 Date: 17.07.2017184.   Vendim Nr: 184 Date: 19.07.2017
185.   Vendim Nr: 185 Date: 19.07.2017186.   Vendim Nr: 186 Date: 19.07.2017
187.   Vendim Nr: 187 Date: 19.07.2017188.   Vendim Nr: 188 Date: 25.07.2017
189.   Vendim Nr: 189 Date: 25.07.2017190.   Vendim Nr: 190 Date: 25.07.2017
191.   Vendim Nr: 192 Date: 25.07.2017192.   Vendim Nr: 193 Date: 20.09.2017
193.   Vendim Nr: 194 Date: 20.09.2017194.   Vendim Nr: 195 Date: 20.09.2017
195.   Vendim Nr: 196 Date: 20.09.2017196.   Vendim Nr: 197 Date: 20.09.2017
197.   Vendim Nr: 198 Date: 20.09.2017198.   Vendim Nr: 199 Date: 20.09.2017
199.   Vendim Nr: 200 Date: 20.09.2017200.   Vendim Nr: 201 Date: 20.09.2017
201.   Vendim Nr: 202 Date: 20.09.2017202.   Vendim Nr: 203 Date: 20.09.2017
203.   Vendim Nr: 205 Date: 20.09.2017204.   Vendim Nr: 206 Date: 20.09.2017
205.   Vendim Nr: 207 Date: 20.09.2017206.   Vendim Nr: 209 Date: 20.09.2017
207.   Vendim Nr: 209 Date: 20.09.2017208.   Vendim Nr: 211 Date: 20.09.2017
209.   Vendim Nr: 212 Date: 22.09.2017210.   Vendim Nr: 213 Date: 28.09.2017
211.   Vendim Nr: 215 Date: 29.09.2017212.   Vendim Nr: 216 Date: 29.09.2017
213.   Vendim Nr: 217 Date: 29.09.2017214.   Vendim Nr: 218 Date: 06.10.2017
215.   Vendim Nr: 219 Date: 06.10.2017216.   Vendim Nr: 220 Date: 10.10.2017
217.   Vendim Nr: 221 Date: 10.10.2017218.   Vendim Nr: 222 Date: 11.10.2017
219.   Vendim Nr: 232 Date: 23.10.2017220.   Vendim Nr: 234 Date: 02.11.2017
221.   Vendim Nr: 235 Date: 02.11.2017222.   Vendim Nr: 236 Date: 02.11.2017
223.   Vendim Nr: 237 Date: 02.11.2017224.   Vendim Nr: 237 Date: 02.11.2017
225.   Vendim Nr: 238 Date: 02.11.2017226.   Vendim Nr: 239 Date: 02.11.2017
227.   Vendim Nr: 240 Date: 08.11.2017228.   Vendim Nr: 241 Date: 08.11.2017
229.   Vendim Nr: 242 Date: 08.11.2017230.   Vendim Nr: 243 Date: 08.11.2017
231.   Vendim Nr: 244 Date: 09.11.2017232.   Vendim Nr: 245 Date: 09.11.2017
233.   Vendim Nr: 246 Date: 09.11.2017234.   Vendim Nr: 247 Date: 09.11.2017
235.   Vendim Nr: 248 Date: 09.11.2017236.   Vendim Nr: 249 Date: 09.11.2017
237.   Vendim Nr: 250 Date: 14.11.2017238.   Vendim Nr: 251 Date: 20.11.2017
239.   Vendim Nr: 252 Date: 20.11.2017240.   Vendim Nr: 253 Date: 20.11.2017
241.   Vendim Nr: 254 Date: 20.11.2017242.   Vendim Nr: 255 Date: 20.11.2017
243.   Vendim Nr: 256 Date: 20.11.2017244.   Vendim Nr: 257 Date: 23.11.2017
245.   Vendim Nr: 258 Date: 23.11.2017246.   Vendim Nr: 259 Date: 23.11.2017
247.   Vendim Nr: 260 Date: 23.11.2017248.   Vendim Nr: 261 Date: 23.11.2017
249.   Vendim Nr: 262 Date: 23.11.2017250.   Vendim Nr: 263 Date: 23.11.2017
251.   Vendim Nr: 264 Date: 23.11.2017252.   Vendim Nr: 265 Date: 07.12.2017
253.   Vendim Nr: 266 Date: 07.12.2017254.   Vendim Nr: 267 Date: 07.12.2017
255.   Vendim Nr: 268 Date: 07.12.2017256.   Vendim Nr: 269 Date: 07.12.2017
257.   Vendim Nr: 270 Date: 07.12.2017258.   Vendim Nr: 271 Date: 07.12.2017
259.   Vendim Nr: 272 Date: 07.12.2017260.   Vendim Nr: 274 Date: 14.12.2017
261.   Vendim Nr: 276 Date: 14.12.2017262.   Vendim Nr: 277 Date: 14.12.2017
263.   Vendim Nr: 278 Date: 15.12.2017264.   Vendim Nr: 279 Date: 15.12.2017
265.   Vendim Nr: 280 Date: 15.12.2017266.   Vendim Nr: 282 Date: 15.12.2017
267.   Vendim Nr: 283 Date: 15.12.2017268.   Vendim Nr: 289 Date: 20.12.2017
269.   Vendim Nr: 292 Date: 21.12.2017270.   Vendim Nr: 293 Date: 21.12.2017
271.   Vendim Nr: 294 Date: 21.12.2017272.   Vendim Nr: 295 Date: 22.12.2017
273.   Vendim Nr: 296 Date: 22.12.2017
 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.