| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (1886 vendime në total)
2021 (54 Vendime)

2020 (103 Vendime)

2019 (40 Vendime)

2018 (95 Vendime)

2017 (297 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (156 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (111 Vendime)

Viti: 2021 (37 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 08.01.20212.   Vendim Nr: 2 Date: 08.01.2021
3.   Vendim Nr: 3 Date: 08.01.20214.   Vendim Nr: 4 Date: 11.01.2021
5.   Vendim Nr: 5 Date: 15.01.20216.   Vendim Nr: 8 Date: 22.01.2021
7.   Vendim Nr: 9 Date: 28.01.20218.   Vendim Nr: 13 Date: 05.02.2021
9.   Vendim Nr: 14 Date: 05.02.202110.   Vendim Nr: 15 Date: 05.02.2021
11.   Vendim Nr: 16 Date: 05.02.202112.   Vendim Nr: 18 Date: 10.02.2021
13.   Vendim Nr: 19 Date: 10.02.202114.   Vendim Nr: 20 Date: 10.02.2021
15.   Vendim Nr: 21 Date: 10.02.202116.   Vendim Nr: 22 Date: 10.02.2021
17.   Vendim Nr: 23 Date: 10.02.202118.   Vendim Nr: 24 Date: 10.02.2021
19.   Vendim Nr: 25 Date: 12.02.202120.   Vendim Nr: 26 Date: 12.02.2021
21.   Vendim Nr: 27 Date: 12.02.202122.   Vendim Nr: 28 Date: 12.02.2021
23.   Vendim Nr: 29 Date: 12.02.202124.   Vendim Nr: 30 Date: 12.02.2021
25.   Vendim Nr: 31 Date: 12.02.202126.   Vendim Nr: 32 Date: 19.02.2021
27.   Vendim Nr: 33 Date: 26.02.202128.   Vendim Nr: 34 Date: 26.02.2021
29.   Vendim Nr: 35 Date: 26.02.202130.   Vendim Nr: 36 Date: 26.02.2021
31.   Vendim Nr: 40 Date: 10.03.202132.   Vendim Nr: 41 Date: 10.03.2021
33.   Vendim Nr: 42 Date: 10.03.202134.   Vendim Nr: 58 Date: 02.04.2021
35.   Vendim Nr: 59 Date: 02.04.202136.   Vendim Nr: 60 Date: 02.04.2021
37.   Vendim Nr: 61 Date: 02.04.2021
Viti: 2021  (17 Vendime te Mbledhjes se Gjyqtareve)
1.   Vendim Nr: 6 Date: 15.01.20212.   Vendim Nr: 7 Date: 20.01.2021
3.   Vendim Nr: 10 Date: 29.01.20214.   Vendim Nr: 11 Date: 29.01.2021
5.   Vendim Nr: 12 Date: 02.02.20216.   Vendim Nr: 17 Date: 09.02.2021
7.   Vendim Nr: 37 Date: 04.03.20218.   Vendim Nr: 38 Date: 04.03.2021
9.   Vendim Nr: 39 Date: 04.03.202110.   Vendim Nr: 43 Date: 11.03.2021
11.   Vendim Nr: 44 Date: 18.03.202112.   Vendim Nr: 45 Date: 18.03.2021
13.   Vendim Nr: 46 Date: 18.03.202114.   Vendim Nr: 47 Date: 18.03.2021
15.   Vendim Nr: 48 Date: 18.03.202116.   Vendim Nr: 49 Date: 18.03.2021
17.   Vendim Nr: 50 Date: 18.03.2021
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.