| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (1461 vendime në total)
2017 (172 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (155 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (104 Vendime)

Viti: 2017 (172 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 3 Date: 20.01.20172.   Vendim Nr: 4 Date: 20.01.2017
3.   Vendim Nr: 5 Date: 24.01.20174.   Vendim Nr: 6 Date: 03.02.2017
5.   Vendim Nr: 7 Date: 03.02.20176.   Vendim Nr: 8 Date: 03.02.2017
7.   Vendim Nr: 9 Date: 03.02.20178.   Vendim Nr: 10 Date: 03.02.2017
9.   Vendim Nr: 11 Date: 03.02.201710.   Vendim Nr: 12 Date: 03.02.2017
11.   Vendim Nr: 13 Date: 08.02.201712.   Vendim Nr: 14 Date: 08.02.2017
13.   Vendim Nr: 15 Date: 08.02.201714.   Vendim Nr: 16 Date: 08.02.2017
15.   Vendim Nr: 17 Date: 09.02.201716.   Vendim Nr: 18 Date: 14.02.2017
17.   Vendim Nr: 19` Date: 14.02.201718.   Vendim Nr: 20 Date: 14.02.2017
19.   Vendim Nr: 21 Date: 14.02.201720.   Vendim Nr: 22 Date: 14.02.2017
21.   Vendim Nr: 23 Date: 14.02.201722.   Vendim Nr: 24 Date: 15.02.2017
23.   Vendim Nr: 25 Date: 17.02.201724.   Vendim Nr: 26 Date: 17.02.2017
25.   Vendim Nr: 27 Date: 17.02.201726.   Vendim Nr: 30 Date: 17.02.2017
27.   Vendim Nr: 31 Date: 17.02.201728.   Vendim Nr: 32 Date: 17.02.2017
29.   Vendim Nr: 33 Date: 17.02.201730.   Vendim Nr: 34 Date: 17.02.2017
31.   Vendim Nr: 35 Date: 23.02.201732.   Vendim Nr: 36 Date: 23.02.2017
33.   Vendim Nr: 37 Date: 23.02.201734.   Vendim Nr: 38 Date: 23.02.2017
35.   Vendim Nr: 39 Date: 23.02.201736.   Vendim Nr: 40 Date: 23.02.2017
37.   Vendim Nr: 41 Date: 23.02.201738.   Vendim Nr: 42 Date: 01.03.2017
39.   Vendim Nr: 43 Date: 01.03.201740.   Vendim Nr: 44 Date: 02.03.2017
41.   Vendim Nr: 45 Date: 02.03.201742.   Vendim Nr: 46 Date: 02.03.2017
43.   Vendim Nr: 47 Date: 02.03.201744.   Vendim Nr: 48 Date: 13.03.2017
45.   Vendim Nr: 49 Date: 13.03.201746.   Vendim Nr: 50 Date: 15.03.2017
47.   Vendim Nr: 51 Date: 17.03.201748.   Vendim Nr: 52 Date: 17.03.2017
49.   Vendim Nr: 53 Date: 17.03.201750.   Vendim Nr: 54 Date: 17.03.2017
51.   Vendim Nr: 55 Date: 17.03.201752.   Vendim Nr: 56 Date: 17.03.2017
53.   Vendim Nr: 57 Date: 17.03.201754.   Vendim Nr: 58 Date: 17.03.2017
55.   Vendim Nr: 59 Date: 17.03.201756.   Vendim Nr: 60 Date: 23.03.2017
57.   Vendim Nr: 63 Date: 29.03.201758.   Vendim Nr: 64 Date: 29.03.2017
59.   Vendim Nr: 65 Date: 29.03.201760.   Vendim Nr: 66 Date: 29.03.2017
61.   Vendim Nr: 67 Date: 30.03.201762.   Vendim Nr: 68 Date: 30.03.2017
63.   Vendim Nr: 69 Date: 30.03.201764.   Vendim Nr: 70 Date: 31.03.2017
65.   Vendim Nr: 71 Date: 31.03.201766.   Vendim Nr: 72 Date: 12.04.2017
67.   Vendim Nr: 73 Date: 12.04.201768.   Vendim Nr: 74 Date: 12.04.2017
69.   Vendim Nr: 75 Date: 12.04.201770.   Vendim Nr: 76 Date: 12.04.2017
71.   Vendim Nr: 77 Date: 12.04.201772.   Vendim Nr: 79 Date: 18.04.2017
73.   Vendim Nr: 80 Date: 18.04.201774.   Vendim Nr: 81 Date: 21.04.2017
75.   Vendim Nr: 82 Date: 21.04.201776.   Vendim Nr: 83 Date: 21.04.2017
77.   Vendim Nr: 84 Date: 21.04.201778.   Vendim Nr: 87 Date: 28.04.2017
79.   Vendim Nr: 88 Date: 28.04.201780.   Vendim Nr: 89 Date: 28.04.2017
81.   Vendim Nr: 90 Date: 28.04.201782.   Vendim Nr: 91 Date: 28.04.2017
83.   Vendim Nr: 92 Date: 03.05.201784.   Vendim Nr: 93 Date: 03.05.2017
85.   Vendim Nr: 94 Date: 03.05.201786.   Vendim Nr: 95 Date: 04.05.2017
87.   Vendim Nr: 96 Date: 04.05.201788.   Vendim Nr: 97 Date: 05.05.2017
89.   Vendim Nr: 97 Date: 05.05.201790.   Vendim Nr: 98 Date: 05.05.2017
91.   Vendim Nr: 98 Date: 05.05.201792.   Vendim Nr: 99 Date: 05.05.2017
93.   Vendim Nr: 100 Date: 05.05.201794.   Vendim Nr: 101 Date: 05.05.2017
95.   Vendim Nr: 102 Date: 05.05.201796.   Vendim Nr: 103 Date: 11.05.2017
97.   Vendim Nr: 104 Date: 11.05.201798.   Vendim Nr: 105 Date: 11.05.2017
99.   Vendim Nr: 106 Date: 11.05.2017100.   Vendim Nr: 107 Date: 11.05.2017
101.   Vendim Nr: 108 Date: 11.05.2017102.   Vendim Nr: 109 Date: 11.05.2017
103.   Vendim Nr: 110 Date: 15.05.2017104.   Vendim Nr: 111 Date: 15.05.2017
105.   Vendim Nr: 112 Date: 15.05.2017106.   Vendim Nr: 113 Date: 15.05.2017
107.   Vendim Nr: 114 Date: 15.05.2017108.   Vendim Nr: 115 Date: 15.05.2017
109.   Vendim Nr: 116 Date: 15.05.2017110.   Vendim Nr: 117 Date: 15.05.2017
111.   Vendim Nr: 118 Date: 15.05.2017112.   Vendim Nr: 119 Date: 15.05.2017
113.   Vendim Nr: 121 Date: 25.05.2017114.   Vendim Nr: 122 Date: 25.05.2017
115.   Vendim Nr: 123 Date: 25.05.2017116.   Vendim Nr: 124 Date: 29.05.2017
117.   Vendim Nr: 125 Date: 29.05.2017118.   Vendim Nr: 126 Date: 29.05.2017
119.   Vendim Nr: 127 Date: 31.05.2017120.   Vendim Nr: 128 Date: 31.05.2017
121.   Vendim Nr: 129 Date: 31.05.2017122.   Vendim Nr: 130 Date: 31.05.2017
123.   Vendim Nr: 131 Date: 31.05.2017124.   Vendim Nr: 132 Date: 31.05.2017
125.   Vendim Nr: 133 Date: 31.05.2017126.   Vendim Nr: 134 Date: 31.05.2017
127.   Vendim Nr: 135 Date: 31.05.2017128.   Vendim Nr: 136 Date: 31.05.2017
129.   Vendim Nr: 137 Date: 31.05.2017130.   Vendim Nr: 138 Date: 31.05.2017
131.   Vendim Nr: 139 Date: 31.05.2017132.   Vendim Nr: 141 Date: 08.06.2017
133.   Vendim Nr: 142 Date: 08.06.2017134.   Vendim Nr: 143 Date: 08.06.2017
135.   Vendim Nr: 144 Date: 08.06.2017136.   Vendim Nr: 145 Date: 08.06.2017
137.   Vendim Nr: 146 Date: 09.06.2017138.   Vendim Nr: 147 Date: 09.06.2017
139.   Vendim Nr: 148 Date: 15.06.2017140.   Vendim Nr: 149 Date: 15.06.2017
141.   Vendim Nr: 150 Date: 16.06.2017142.   Vendim Nr: 151 Date: 16.06.2017
143.   Vendim Nr: 152 Date: 16.06.2017144.   Vendim Nr: 153 Date: 16.06.2017
145.   Vendim Nr: 154 Date: 16.06.2017146.   Vendim Nr: 155 Date: 16.06.2017
147.   Vendim Nr: 156 Date: 16.06.2017148.   Vendim Nr: 157 Date: 16.06.2017
149.   Vendim Nr: 158 Date: 16.06.2017150.   Vendim Nr: 159 Date: 16.06.2017
151.   Vendim Nr: 160 Date: 16.06.2017152.   Vendim Nr: 161 Date: 29.06.2017
153.   Vendim Nr: 162 Date: 29.06.2017154.   Vendim Nr: 163 Date: 29.06.2017
155.   Vendim Nr: 164 Date: 29.06.2017156.   Vendim Nr: 165 Date: 29.06.2017
157.   Vendim Nr: 166 Date: 29.06.2017158.   Vendim Nr: 167 Date: 29.06.2017
159.   Vendim Nr: 168 Date: 04.07.2017160.   Vendim Nr: 169 Date: 04.07.2017
161.   Vendim Nr: 170 Date: 04.07.2017162.   Vendim Nr: 171 Date: 04.07.2017
163.   Vendim Nr: 172 Date: 04.07.2017164.   Vendim Nr: 173 Date: 13.07.2017
165.   Vendim Nr: 174 Date: 13.07.2017166.   Vendim Nr: 175 Date: 13.07.2017
167.   Vendim Nr: 176 Date: 13.07.2017168.   Vendim Nr: 177 Date: 13.07.2017
169.   Vendim Nr: 178 Date: 17.07.2017170.   Vendim Nr: 179 Date: 17.07.2017
171.   Vendim Nr: 182 Date: 17.07.2017172.   Vendim Nr: 183 Date: 17.07.2017
 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.