| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime moskalimi të çështjeve në seancë gjyqësore

Vendime Moskalimi   (1616 vendime në total)
2018 (43 Vendime)

2017 (284 Vendime)

2016 (244 Vendime)

2015 (184 Vendime)

2014 (200 Vendime)

2013 (151 Vendime)

2012 (146 Vendime)

2011 (155 Vendime)

2010 (105 Vendime)

2009 (104 Vendime)

Viti: 2018 (43 Vendime Kolegji)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 16.01.20182.   Vendim Nr: 2 Date: 16.01.2018
3.   Vendim Nr: 3 Date: 16.01.20184.   Vendim Nr: 4 Date: 16.01.2018
5.   Vendim Nr: 4 Date: 16.01.20186.   Vendim Nr: 5 Date: 16.01.2018
7.   Vendim Nr: 6 Date: 16.01.20188.   Vendim Nr: 7 Date: 18.01.2018
9.   Vendim Nr: 8 Date: 23.01.201810.   Vendim Nr: 9 Date: 23.01.2018
11.   Vendim Nr: 10 Date: 24.01.201812.   Vendim Nr: 11 Date: 24.01.2018
13.   Vendim Nr: 12 Date: 24.01.201814.   Vendim Nr: 13 Date: 24.01.2018
15.   Vendim Nr: 14 Date: 24.01.201816.   Vendim Nr: 15 Date: 24.01.2018
17.   Vendim Nr: 16 Date: 24.01.201818.   Vendim Nr: 17 Date: 24.01.2018
19.   Vendim Nr: 18 Date: 30.01.201820.   Vendim Nr: 20 Date: 30.01.2018
21.   Vendim Nr: 21 Date: 30.01.201822.   Vendim Nr: 22 Date: 30.01.2018
23.   Vendim Nr: 23 Date: 30.01.201824.   Vendim Nr: 24 Date: 30.01.2018
25.   Vendim Nr: 25 Date: 30.01.201826.   Vendim Nr: 26 Date: 30.01.2018
27.   Vendim Nr: 28 Date: 08.02.201828.   Vendim Nr: 33 Date: 08.02.2018
29.   Vendim Nr: 42 Date: 15.02.201830.   Vendim Nr: 44 Date: 20.02.2018
31.   Vendim Nr: 45 Date: 20.02.201832.   Vendim Nr: 46 Date: 22.02.2018
33.   Vendim Nr: 47 Date: 22.02.201834.   Vendim Nr: 48 Date: 22.02.2018
35.   Vendim Nr: 49 Date: 22.02.201836.   Vendim Nr: 50 Date: 19.03.2018
37.   Vendim Nr: 51 Date: 19.03.201838.   Vendim Nr: 55 Date: 19.03.2018
39.   Vendim Nr: 56 Date: 19.03.201840.   Vendim Nr: 62 Date: 30.05.2018
41.   Vendim Nr: 64 Date: 30.05.201842.   Vendim Nr: 65 Date: 30.05.2018
43.   Vendim Nr: 66 Date: 30.05.2018
 

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.