| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime përfundimtare

Vendime përfundimtare   (1066 vendime në total)
2017 (89 Vendime)

2016 (89 Vendime)

2015 (83 Vendime)

2014 (60 Vendime)

2013 (55 Vendime)

2012 (60 Vendime)

2011 (53 Vendime)

2010 (38 Vendime)

2009 (32 Vendime)

2008 (29 Vendime)

2007 (46 Vendime)

2006 (30 Vendime)

2005 (41 Vendime)

2004 (20 Vendime)

2003 (39 Vendime)

2002 (45 Vendime)

2001 (41 Vendime)

2000 (31 Vendime)

1999 (24 Vendime)

1998 (31 Vendime)

1997 (39 Vendime)

1996 (40 Vendime)

1995 (15 Vendime)

1994 (11 Vendime)

1993 (13 Vendime)

1992 (12 Vendime)

Viti: 2017 (89 Vendime Gjykate)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 16.01.20172.   Vendim Nr: 2 Date: 18.01.2017
3.   Vendim Nr: 3 Date: 20.01.20174.   Vendim Nr: 4 Date: 23.01.2017
5.   Vendim Nr: 5 Date: 27.01.20176.   Vendim Nr: 6 Date: 27.01.2017
7.   Vendim Nr: 7 Date: 07.02.20178.   Vendim Nr: 8 Date: 07.02.2017
9.   Vendim Nr: 9 Date: 07.02.201710.   Vendim Nr: 10 Date: 13.02.2017
11.   Vendim Nr: 11 Date: 13.02.201712.   Vendim Nr: 12 Date: 15.02.2017
13.   Vendim Nr: 13 Date: 20.02.201714.   Vendim Nr: 14 Date: 27.02.2017
15.   Vendim Nr: 15 Date: 01.03.201716.   Vendim Nr: 16 Date: 01.03.2017
17.   Vendim Nr: 17 Date: 01.03.201718.   Vendim Nr: 18 Date: 06.03.2017
19.   Vendim Nr: 19 Date: 10.03.201720.   Vendim Nr: 20 Date: 20.03.2017
21.   Vendim Nr: 21 Date: 20.03.201722.   Vendim Nr: 22 Date: 20.03.2017
23.   Vendim Nr: 23 Date: 20.03.201724.   Vendim Nr: 24 Date: 23.03.2017
25.   Vendim Nr: 25 Date: 27.03.201726.   Vendim Nr: 26 Date: 27.03.2017
27.   Vendim Nr: 27 Date: 27.03.201728.   Vendim Nr: 28 Date: 30.03.2017
29.   Vendim Nr: 29 Date: 30.03.201730.   Vendim Nr: 30 Date: 30.03.2017
31.   Vendim Nr: 31 Date: 30.03.201732.   Vendim Nr: 32 Date: 30.03.2017
33.   Vendim Nr: 33 Date: 10.04.201734.   Vendim Nr: 34 Date: 10.04.2017
35.   Vendim Nr: 35 Date: 18.04.201736.   Vendim Nr: 36 Date: 21.04.2017
37.   Vendim Nr: 37 Date: 25.04.201738.   Vendim Nr: 38 Date: 25.04.2017
39.   Vendim Nr: 39 Date: 05.05.201740.   Vendim Nr: 40 Date: 16.05.2017
41.   Vendim Nr: 41 Date: 16.05.201742.   Vendim Nr: 42 Date: 25.05.2017
43.   Vendim Nr: 43 Date: 05.06.201744.   Vendim Nr: 44 Date: 19.06.2017
45.   Vendim Nr: 45 Date: 03.07.201746.   Vendim Nr: 46 Date: 03.07.2017
47.   Vendim Nr: 47 Date: 03.07.201748.   Vendim Nr: 48 Date: 03.07.2017
49.   Vendim Nr: 49 Date: 03.07.201750.   Vendim Nr: 50 Date: 03.07.2017
51.   Vendim Nr: 51 Date: 03.07.201752.   Vendim Nr: 52 Date: 24.07.2017
53.   Vendim Nr: 53 Date: 24.07.201754.   Vendim Nr: 54 Date: 24.07.2017
55.   Vendim Nr: 55 Date: 24.07.201756.   Vendim Nr: 56 Date: 25.07.2017
57.   Vendim Nr: 57 Date: 25.07.201758.   Vendim Nr: 58 Date: 25.07.2017
59.   Vendim Nr: 59 Date: 28.07.201760.   Vendim Nr: 60 Date: 31.07.2017
61.   Vendim Nr: 61 Date: 31.07.201762.   Vendim Nr: 62 Date: 31.07.2017
63.   Vendim Nr: 63 Date: 31.07.201764.   Vendim Nr: 64 Date: 16.10.2017
65.   Vendim Nr: 65 Date: 16.10.201766.   Vendim Nr: 66 Date: 10.11.2017
67.   Vendim Nr: 67 Date: 10.11.201768.   Vendim Nr: 68 Date: 10.11.2017
69.   Vendim Nr: 69 Date: 13.11.201770.   Vendim Nr: 70 Date: 13.11.2017
71.   Vendim Nr: 71 Date: 13.11.201772.   Vendim Nr: 72 Date: 17.11.2017
73.   Vendim Nr: 73 Date: 17.11.201774.   Vendim Nr: 74 Date: 17.11.2017
75.   Vendim Nr: 75 Date: 23.11.201776.   Vendim Nr: 76 Date: 04.12.2017
77.   Vendim Nr: 77 Date: 04.12.201778.   Vendim Nr: 78 Date: 12.12.2017
79.   Vendim Nr: 79 Date: 14.12.201780.   Vendim Nr: 80 Date: 18.12.2017
81.   Vendim Nr: 81 Date: 18.12.201782.   Vendim Nr: 82 Date: 21.12.2017
83.   Vendim Nr: 83 Date: 26.12.201784.   Vendim Nr: 84 Date: 26.12.2017
85.   Vendim Nr: 85 Date: 26.12.201786.   Vendim Nr: 86 Date: 26.12.2017
87.   Vendim Nr: 87 Date: 26.12.201788.   Vendim Nr: 88 Date: 28.12.2017
89.   Vendim Nr: 89 Date: 28.12.2017
 

© 2017 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.