| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vendime përfundimtare

Vendime përfundimtare   (977 vendime në total)
2016 (89 Vendime)

2015 (83 Vendime)

2014 (60 Vendime)

2013 (55 Vendime)

2012 (60 Vendime)

2011 (53 Vendime)

2010 (38 Vendime)

2009 (32 Vendime)

2008 (29 Vendime)

2007 (46 Vendime)

2006 (30 Vendime)

2005 (41 Vendime)

2004 (20 Vendime)

2003 (39 Vendime)

2002 (45 Vendime)

2001 (41 Vendime)

2000 (31 Vendime)

1999 (24 Vendime)

1998 (31 Vendime)

1997 (39 Vendime)

1996 (40 Vendime)

1995 (15 Vendime)

1994 (11 Vendime)

1993 (13 Vendime)

1992 (12 Vendime)

Viti: 2016 (89 Vendime Gjykate)
1.   Vendim Nr: 1 Date: 21.01.20162.   Vendim Nr: 2 Date: 29.01.2016
3.   Vendim Nr: 3 Date: 23.02.20164.   Vendim Nr: 4 Date: 23.02.2016
5.   Vendim Nr: 5 Date: 23.02.20166.   Vendim Nr: 6 Date: 23.02.2016
7.   Vendim Nr: 07 Date: 24.02.20168.   Vendim Nr: 8 Date: 26.02.2016
9.   Vendim Nr: 9 Date: 26.02.201610.   Vendim Nr: 10 Date: 29.02.2016
11.   Vendim Nr: 11 Date: 03.03.201612.   Vendim Nr: 12 Date: 10.03.2016
13.   Vendim Nr: 13 Date: 10.03.201614.   Vendim Nr: 14 Date: 10.03.2016
15.   Vendim Nr: 15 Date: 10.03.201616.   Vendim Nr: 16 Date: 10.03.2016
17.   Vendim Nr: 17 Date: 15.03.201618.   Vendim Nr: 18 Date: 16.03.2016
19.   Vendim Nr: 19 Date: 01.04.201620.   Vendim Nr: 20 Date: 04.04.2016
21.   Vendim Nr: 21 Date: 04.04.201622.   Vendim Nr: 22 Date: 11.04.2016
23.   Vendim Nr: 23 Date: 20.04.201624.   Vendim Nr: 24 Date: 25.04.2016
25.   Vendim Nr: 25 Date: 10.05.201626.   Vendim Nr: 26 Date: 19.05.2016
27.   Vendim Nr: 27 Date: 19.05.201628.   Vendim Nr: 28 Date: 19.05.2016
29.   Vendim Nr: 29 Date: 19.05.201630.   Vendim Nr: 30 Date: 19.05.2016
31.   Vendim Nr: 31 Date: 24.05.201632.   Vendim Nr: 32 Date: 03.06.2016
33.   Vendim Nr: 33 Date: 08.06.201634.   Vendim Nr: 34 Date: 13.06.2016
35.   Vendim Nr: 35 Date: 27.06.201636.   Vendim Nr: 36 Date: 27.06.2016
37.   Vendim Nr: 37 Date: 30.06.201638.   Vendim Nr: 38 Date: 06.07.2016
39.   Vendim Nr: 39 Date: 06.07.201640.   Vendim Nr: 40 Date: 06.07.2016
41.   Vendim Nr: 41 Date: 06.07.201642.   Vendim Nr: 42 Date: 12.07.2016
43.   Vendim Nr: 43 Date: 12.07.201644.   Vendim Nr: 44 Date: 19.07.2016
45.   Vendim Nr: 45 Date: 19.07.201646.   Vendim Nr: 46 Date: 19.07.2016
47.   Vendim Nr: 47 Date: 22.07.201648.   Vendim Nr: 48 Date: 22.07.2016
49.   Vendim Nr: 49 Date: 22.07.201650.   Vendim Nr: 50 Date: 26.07.2016
51.   Vendim Nr: 51 Date: 26.07.201652.   Vendim Nr: 52 Date: 26.07.2016
53.   Vendim Nr: 53 Date: 26.07.201654.   Vendim Nr: 54 Date: 27.07.2016
55.   Vendim Nr: 55 Date: 27.07.201656.   Vendim Nr: 56 Date: 27.07.2016
57.   Vendim Nr: 57 Date: 29.07.201658.   Vendim Nr: 58 Date: 04.08.2016
59.   Vendim Nr: 59 Date: 16.09.201660.   Vendim Nr: 60 Date: 16.09.2016
61.   Vendim Nr: 61 Date: 27.09.201662.   Vendim Nr: 62 Date: 04.11.2016
63.   Vendim Nr: 63 Date: 04.11.201664.   Vendim Nr: 64 Date: 04.11.2016
65.   Vendim Nr: 65 Date: 07.11.201666.   Vendim Nr: 66 Date: 07.11.2016
67.   Vendim Nr: 67 Date: 11.11.201668.   Vendim Nr: 68 Date: 14.11.2016
69.   Vendim Nr: 69 Date: 14.11.201670.   Vendim Nr: 70 Date: 24.11.2016
71.   Vendim Nr: 71 Date: 30.11.201672.   Vendim Nr: 72 Date: 07.12.2016
73.   Vendim Nr: 76 Date: 07.12.201674.   Vendim Nr: 73 Date: 16.12.2016
75.   Vendim Nr: 74 Date: 16.12.201676.   Vendim Nr: 75 Date: 16.12.2016
77.   Vendim Nr: 77 Date: 19.12.201678.   Vendim Nr: 81 Date: 19.12.2016
79.   Vendim Nr: 78 Date: 27.12.201680.   Vendim Nr: 79 Date: 27.12.2016
81.   Vendim Nr: 80 Date: 30.12.201682.   Vendim Nr: 82 Date: 30.12.2016
83.   Vendim Nr: 83 Date: 30.12.201684.   Vendim Nr: 84 Date: 30.12.2016
85.   Vendim Nr: 85 Date: 30.12.201686.   Vendim Nr: 86 Date: 30.12.2016
87.   Vendim Nr: 87 Date: 30.12.201688.   Vendim Nr: 88 Date: 30.12.2016
89.   Vendim Nr: 89 Date: 30.12.2016
 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.