| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në veprimtaritë e organizuara me rastin e 56-vjetorit të krijimit të Gjykatës Kushtetuese të Turqisë. 25-28 prill 2018.

Me ftesë të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Turqisë, Prof. Dr. Zühtü Arslan, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga z. Bashkim Dedja, Kryetar i Gjykatës Kushtetuese, dhe z. Aleksandër Toma, Drejtor i Kabinetit të Kryetarit, mori pjesë në ceremoninë zyrtare si dhe në simpoziumin e organizuar me rastin e 56-vjetorit të krijimit të Gjykatës Kushtetuese të Turqisë.
Gjatë sesioneve të punës të këtij simpoziumi me temë: “Vlerësimi i pesë viteve të aplikimit të ankimit individual në Gjykatën Kushtetuese të Turqisë”, u mbajtën referenca rreth çështjeve që lidhen me efektet e gjykimeve të aplikimeve individuale në interpretimin e Kushtetutës dhe në sistemin gjyqësor; efektet e gjykimeve të Gjykatës Kushtetuese në aktgjykimet e GJEDNJ-së; si dhe vlerësimin e përgjithshëm dhe statistikat mbi gjykimet e aplikimit individual
Në këtë aktivitet, ku morën pjesë, kryetarë dhe gjyqtarë të gjykatave kushtetuese nga vende të ndryshme, si dhe akademikë të fushës, Kryetari Dedja referoi mbi legjislacionin dhe praktikën shqiptare për temat e diskutuara.
Për nder të delegacioneve pjesëmarrëse Presidenti i Republikës së Turqisë, z. Recep Tayyip Erdoğan, shtroi një darkë gala në kompleksin presidencial.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.