| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Tabelat 1 dhe 2 te lisës së kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për pozicionin "Sekretar i Përgjithshëm"

Lista nr.1.

LISTA E KANDIDATËVE QË KANË PARAQITUR KËRKESË PËR PROCEDURËN E PËRZGJEDHJES DHE EMËRIMIT PËR VËNDIN E LIRË TË PUNËS NË POZICIONIN “SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I GJYKATËS KUSHTETUESE”.

 

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

kandidates/it

Profesioni

Vendi i punes, aktual

1

ALEKSANDËR TOMA

Jurist

Drejtor i Kabinetit të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese

2

ARTAN SYZIU

Jurist

Specialist pranë Drejtorisë së Kodifi-kimit në Ministrinë e Drejtësisë

3

EUGEN PAPANDILE

Jurist

Këshilltar ligjor në Gjykatën Kushtetuese

4

EVARIST BEQIRI

Jurist

Kryetar i Degës Juridike pranë SHISH

 

 

 

 

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJEREZORE

Date, 05.12.2017.

Lista nr.2.

LISTA E KANDIDATËVE QË KUALIFIKOHEN PËR PROCEDURËN E PËRZGJEDHJES DHE EMËRIMIT PËR VËNDIN E LIRË TË PUNËS NË POZICIONIN “SEKRETAR I PËRGJITHSHËM I GJYKATËS KUSHTETUESE”.

 

Nr.

Emri dhe mbiemri

i

kandidates/it

Profesioni

Vendi i punes, aktual

1

ALEKSANDËR TOMA

Jurist

Drejtor i Kabinetit të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese

2

EUGEN PAPANDILE

Jurist

Këshilltar ligjor në Gjykatën Kushtetuese

3

EVARIST BEQIRI

Jurist

Kryetar i Degës Juridike pranë SHISH

 

DREJTORIA EKONOMIKE DHE E BURIMEVE NJEREZORE

Date, 07.12.2017.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.