| Bookmark and Share

Seminare dhe veprimtari të tjera për vitin 2008

Rezultate 1 - 3 / 3
22.12.2008
Gjykata Kushtetuese dhe Gjykata e Lartë, me mbështetjen e Fondacionit gjerman Hanns Seidel, organizuan një seminar të përbashkët me temë "Kontrolli kushtetues i ankimeve individuale sipas nenit 131 germa "f" të Kushtetutës"
27.06.2008
Komisioni i Venecias, ka organizuar në datat 26-27 qershor 2008 takimin e nëpunësve ndërlidhës të gjykatave kushtetuese evropiane e më gjerë...
28.03.2008
Me datë 28.03.2008, Gjykata Kushtetuese, me mbështetjen e Fondacionit gjerman Hanns Zajdel, organizuan një seminar shkëmbimi mendimesh me temë "Mbi gjykimet dhe vendimet e Gjykatës Kushtetuese".
Rezultate 1 - 3 / 3

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.