| Bookmark and Share

Seminare dhe veprimtari të tjera për vitin 2018

Rezultate 1 - 2 / 2
12.12.2018
Në përputhje me synimet e Memorandumit të Bashkëpunimit të nënshkruar mes Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, si dhe në vijim të takimeve dhe tryezave të përbashkëta të organizuara që kanë si qëllim rritjen e mëtejshme të kapaciteteve profesionale të stafit administrativ dhe shkëmbimin e përvojave për tejkalimin e sfidave të përbashkëta të hasura gjatë veprimtarisë së përditshme në punë, në datat 05 – 06 dhjetor 2018, u zhvillua një veprimtari e përbashkët studimore me temë: “Shkëmbimi i përvojave dhe ideve për tejkalimin e sfidave të hartimit të Planit Strategjik të Gjykatës Kushtetuese për periudhën 2019 - 2021.”
19.03.2018
Në kuadër të marrëveshjes me Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës për bashkëpunim, në datat 15 dhe 16 mars 2016, me mbështetjen e fondacionit “Hanns- Seidel”, u zhvillua në qytetin e Korçës një tryezë e përbashkët ndërmjet stafeve administrative të këtyre gjykatave me temë “Efektet e reformës dhe zhvillimet më të fundit në veprimtarinë e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë dhe Gjykatës Kushtetuese të Kosovës”.
Rezultate 1 - 2 / 2

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.