| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

5 Korrik 2010

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, Dr. Vladimir Kristo, priti me kërkesë të tyre Sir Henry Brooke President i Fondacionit “The Lord Slyn of Hadley” (ish-gjyqtar karriere dhe ish-Kryetar i Kolegjit Civil të Gjykatës së Apelit ne Britanine e Madhe) dhe Sir David Keene ish gjyqtar i Gjykatës Mbretërore të Apelit te cilet ndodhen në vëndin tone në kuadrin e një programi bashkëpunimi me Gjykatën e Lartë.

Gjatë takimit, i cili u zhvillua në një atmosferë të përzemërt dhe miqësore, vizitoret u informuan lidhur me organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese si dhe u shkëmbyen mendime per përsosjen dhe forcimin e mëtejshem të sistemit gjyqësor ne Shqiperi.

 

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.