| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Janar 2022

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, seancë plenare publike. Presidenti i Republikës së Shqipërisë “Për shkarkimin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë për shkelje të rënda të Kushtetutës”. 18 Janar, 2022 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.