| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Maj 2017

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Zamira Abazi (mbi bazë dokumentesh) Shkolla e Mesme “Ndre Mjeda” Bushat, Shkodër Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.200, datë 02.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër; nr.3880, datë 22.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Shkodër; nr.00-2016-710, datë 24.03.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 31 Maj, 2017 11:00
2. Përparim Zyka (mbi bazë dokumentesh) “Procredit Bank” Sh.a., Agim Gjergji, Iljaz Dedej, Majlinda Dedej, Domenik Dedej, Zyra e Përmbarimit Shtetëror Durrës Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i vendimit nr.00-2016-2570, datë 19.09.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.10-2015-820 (336), datë 14.04.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe vendimit nr.00-2016-2570, datë 19.09.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 31 Maj, 2017 10:00
3. Genci Murthi, Iris Murthi, Ines Sadikaj (mbi bazë dokumentesh) Shoqëria e Sigurimeve “Atlantik” Sh.a. Shfuqizimin si antikushtetues të vendimeve nr.1289, datë 30.05.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2015-3553, datë 26.10.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 30 Maj, 2017 11:00
4. Skënder Haziraj (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi, si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, i vendimeve nr.45, datë 26.02.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe nr.00-2015-2466 (158), datë 07.10.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 22 Maj, 2017 11:00
5. Levent Bregu (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimin si antikushtetues i vendimeve nr.81 datë 16.03.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; nr.644, datë 15.10.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr.00-2016-721, datë 28.04.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 22 Maj, 2017 10:00
6. Pjetër Babaj (mbi bazë dokumentesh) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr. 51, datë 28.04.2015 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda Tiranë dhe nr.00-2016-656, datë 21.04.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 02 Maj, 2017 11:00
7. Shoqëria “Vodafone Albania” Sh.a. (mbi bazë dokumentesh) Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj, Tiranë; Drejtoria e Apelimit Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Tiranë Shfuqizimi, si i papajtueshëm me Kushtetutën, i vendimit nr.00-2016-2904, datë 30.03.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 02 Maj, 2017 10:00
8. Rajmond Toptani (mbi bazë dokumentesh) Marion Toptani, Edward Toptani, Rea Merepeza, Agjencia e Trajtimit të Pronave Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr.00-2015-4277, datë 21.12.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 30 Maj, 2017 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.