| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Prill 2014

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Gjergj Theodhori, Bujar Nakoleci, Dhurim Mehmeti, Mihallaq Kosta, Venetik Matraku, Bashkim Kanto, Petraq Koro, Nikollaq Sheqerxhi, Jani Qirjollari, Kristo Pema, Kostaq Tytymçe, Vangjush Micani, Arqile Bello, Edmond Lilellari, Hirakli Gjini, Besnik Arifi, Urani Jorgji, Spiro Jorgji, Dhimitri Jorgji, Roland Jorgji, Bashkia Korçë, Enti Kombëtar i Banesave Korçë Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2012-532, datë 09.03.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 29 Prill, 2014 10:00
2. Avokatura e Përgjithshme e Shtetit (mbi bazë dokumentash) Dhimitraq Lapa Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.23-2011-571 (377), datë 25.03.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë; nr.31, datë 27.01.2012 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër dhe nr.00-2013-628 (127), datë 14.02.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 24 Prill, 2014 10:00
3. Vlash Piroli (mbi bazë dokumentash) Vat Piroli, Pashkë Piroli, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kurbin Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e RSH i vendimit nr.00-2012-1449, datë 15.06.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi). 22 Prill, 2014 11:00
4. Xhevdet Bashllari (mbi bazë dokumentash) Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Shoqëria Përmbaruese Private “EPSA” Sh.p.k. Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese, duke mos zbatuar as Urdhrat e Ekzekutimit të lëshuar me vendim të gjykatave. 22 Prill, 2014 10:00
5. Pal Bardhi (mbi bazë dokumentash) Skënder Spahiu, Zejnel Spahiu, Ekrem Spahiu, Sahit Spahiu, Lekë Shkoza, Bashkia Laç, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1167/976, datë 29.12.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin; nr.336, datë 25.02.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr.00-2012-953, datë 25.04.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 15 Prill, 2014 10:00
6. Age Musteqja (mbi bazë dokumentash) Shoqëria “Fushë Kruja Cement Factory” Sh.a. Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2013-850 (182), datë 07.03.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe dërgimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë. 10 Prill, 2014 10:00
7. Shoqëria “Dizotti” Sh.p.k. Bushat Shkodër (ish “Zoo - Al” Sh.p.k. Bushat Shkodër); Edoard Rrotani (mbi bazë dokumentash) Pjetër Molla, Ndoc Molla, Simon Molla, Ejll Doda, Hil Doda, Prekë Rrethit, Komuna Bushat, Agjencia e Mjedisit pranë Prefekturës Shkodër Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.431, datë 03.10.2008 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe nr.00-2011-2097, datë 15.12.2011 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 08 Prill, 2014 10:00
8. Shpëtim Hasanaliaj (mbi bazë dokumentash) Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit; Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë Shfuqizimi si antikushtetues i vendimit nr.00-2012-296 (49), datë 31.01.2012 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 03 Prill, 2014 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.