| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Prill 2022

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Shoqëria “Albchrome” sh.p.k., seancë plenare publike. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve; Drejtoria e Apelimit Tatimor pranë Ministrisë Së Financës Dhe Ekonomisë; Drejtoria Rajonale Tatimore Njësia e Tatimpaguesve të Mëdhenj Tiranë; “Shfuqizimi i vendimit të Gjykatës së Lartë nr. 00-2021-1489, datë 30.09.2021, si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë”. 19 Prill, 2022 10:00
2. Gëzim Karruli, seancë plenare mbi bazë dokumentesh. Prokuroria e Përgjithshme “Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 103, datë 01.10.2015 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda, vendimit nr. 114, datë 25.11.2015 të Gjykatës së Apelit të Krimeve të Rënda si dhe vendimit nr. 00-2021-504, datë 06.07.2021 të Gjykatës së Lartë ”. 12 Prill, 2022 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.