| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vizitë në Maqedoni e delegacionit të Gjykatës Kushtetuese, 17-19 tetor 2007

Me ftesë të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë, z. Mahmut Jusufi,  një delegacion i Gjykatës Kushtetuese i kryesuar nga z. Vladimir Kristo, Kryetar, zhvilloi nga data 17 deri me 19 tetor 2007, një vizitë në vendin fqinj.

Gjatë takimeve të zhvilluara, delegacionet e gjykatave kushtetuese të të dy vendeve shkëmbyen përvojat e tyre në fushën e organizimit dhe të funksionimit të institucioneve përkatëse, në fushën e kontrollit të pajtueshmërisë së ligjit me Kushtetutën dhe diskutuan veçanërisht për çështje të kontrollit kushtetues për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të individëve.

Gjatë kësaj vizite, delegacioni u prit nga z. Branko Crvenkovski, President i Republikës së Maqedonisë, i cili zhvilloi një bisedë të ngrohtë e miqësore me delegacionin e Gjykatës Kushtetuese. Gjatë bisedës u theksua se gjykatave kushtetuese u takon të luajnë rol shumë të rëndësishëm në kuadër të përçapjeve për integrimin evropian të të dy vendeve. Delegacioni u prit në takim të veçanta edhe nga z. Besim Dogani, Nënkryetar i Parlamentit të Maqedonisë, dhe z. Sasho Vasilievski, Zëvendësministër i Drejtësisë.

 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.