| Bookmark and Share

Aktivitet i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në bashkëpunim me zyrën e Prezencës së OSBE-së në Tiranë, 9 – 10 dhjetor 2021

Në datat 9 – 10 dhjetor 2021 u zhvillua tryeza e rrumbullakët me temë “Zbërthimi i zërave të Planit Strategjik të Gjykatës Kushtetuese në funksion të organizimit të 30 vjetorit të saj”. Ky aktivitet u organizua nga Gjykata Kushtetuese dhe u zhvillua me pjesëmarrjen e gjyqtarëve, këshilltarëve ligjorë dhe stafit administrativ të Gjykatës Kushtetuese, si dhe me pjesëmarrjen e znj. Ama Kraja, këshilltare ligjore lokale e zyrës së prezencës së OSBE-së në Tiranë, e cila ofroi ekspertizën e saj lidhur me modalitetet e organizimit të këtij përvjetori, veçanërisht në kushtet e kufizimeve të shkaktuara nga pandemia COVID-19.

Tryeza u organizua në dy raunde, fillimisht me prezantime nga panelistët të materialeve të ndryshme orientuese  dhe ndihmëse për organizimin e eventeve të këtij lloji, si dhe më pas me diskutime të pjesëmarrësve lidhur me çështjet më të rëndësishme që preknin secilën prej strukturave të Gjykatës Kushtetuese. Diskutimet u fokusuan po ashtu në çështjet buxhetore përkatëse dhe afatet ligjore që duhet të respektohen për këtë qëllim.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.