| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Njoftime të vitit 2010

Rezultate 1 - 5 / 5
27.09.2010
Sot, në datën 27.09.2010, pas takimit të zhvilluar në Zyrën e Presidentit të Republikës për dorëzimin te zoti Bashkim Dedja të dekretit të emërimit si Kryetar i Gjykatës Kushtetuese, detyrë e cila është kryer nga Zoti Vladimir Kristo
16.07.2010
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, bazuar në nenin 70/1 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizmin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” njofton se është nën shqyrtimin e saj kërkesa e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me objekt: "Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën i paragrafëve VII dhe VIII të nenit 34 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë".
13.07.2010
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, bazuar në nenin 70/1 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizmin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë” njofton se është nën shqyrtimin e saj kërkesa e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe ajo e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec, me objekt: Kontrolli i kushtetutshmërisë së nenit 90 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".
27.05.2010
Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë sqaron:
27.01.2010
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë njofton se në mbledhjen e saj të dt.26.01.2010, në bazë të nenit 131/ b) të Kushtetutës, vendosi njëzëri të deklarojë si të papajtueshme me Kushtetutën projekt-marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë “Për delimitimin e zonave përkatëse të shelfit kontinental dhe zonave të tjera detare
Rezultate 1 - 5 / 5
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.