| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftime të vitit 2021

21.12.2021
04.11.2021
27.10.2021
19.10.2021
15.10.2021
04.10.2021
01.09.2021
05.07.2021
02.07.2021
30.06.2021
30.06.2021
25.05.2021
04.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
24.03.2021
24.03.2021
23.03.2021
19.03.2021
16.03.2021
09.03.2021
01.03.2021
25.02.2021
16.02.2021
15.02.2021
08.01.2021

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.