| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Aktivitet me temë “Ankimi Kushtetues Individual”, 16 dhjetor 2021

Gjykata Kushtetuese, me mbështetjen e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri dhe Konrad Adenauer Stiftung, zhvilloi sot tryezën e rrumbullakët me temë “Ankimi kushtetues individual”, me pjesëmarrjen e gjyqtarëve dhe këshilltarëve ligjorë të Gjykatës Kushtetuese, përfaqësuesve të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe të Avokaturës së Shtetit. Ky aktivitet organizohet në vijim të mbështetjes së ofruar nga këto dy organizata partnere, në kuadër të asistencës teknike për avancimin e shtetit të së drejtës dhe zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri.  

Aktiviteti u hap me fjalët përshëndetëse të Kryetares së Gjykatës Kushtetuese, znj. Vitore Tusha, Kryetarit të Dhomës Kombëtare të Avokatisë, z. Maksim Haxhia, Avokatit nga Avokatura e Shtetit, z. Embro Ahmetaj, Shefit të Zyrës Ligjore në detyrë të Prezencës së OSBE-së në Tiranë, z. Cailean Maclean, si dhe Drejtorit të Konrad Adenauer Stiftung, z. Tobias Ruettershoff.

Në vijim, znj. Elsa Toska, gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese referoi prezantimin me temë “Risitë e ankimit kushtetues individual”, i cili u pasua me diskutime nga të gjithë pjesëmarrësit lidhur me rolin e avokatit në hartimin dhe paraqitjen e ankimit individual, si dhe ndërveprimin mes Gjykatës dhe përfaqësuesve ligjorë gjatë shqyrtimit të tij. Përfaqësuesit e Gjykatës, të Dhomës së Avokatisë dhe Avokaturës së Shtetit patën mundësinë të ndanin sfidat që hasen në procesin e dorëzimit dhe shqyrtimit të ankimit. Ata gjithashtu rekomanduan hapa për të forcuar më tej ndërveprimin dhe bashkëpunimin mes tyre, me qëllim që ankimi kushtetues individual të shërbejë si një mjet efektiv për mbrojtjen e të drejtave të individit në Shqipëri dhe përmirësimin e aksesit substancial të individit në gjykimin kushtetues. 

foto 1   foto 2

foto 3   foto 4

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.