| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Forumi i tetë Rajonal Vjetor i Sundimit të Ligjit për Evropën Juglindore, 3 – 4 shtator 2021

Me ftesë të Qendrës AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) dhe Civil Rights Defenders, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë ndoqi Forumin e Tetë Rajonal të Shtetit të së Drejtës për Evropën Juglindore me temë “Pavarësia dhe paanshmëria e gjyqësorit”, i cili i zhvilloi punimet në datat 3 – 4 shtator 2021. Në këtë veprimtari Gjykata Kushtetuese u përfaqësua nga z. Përparim Kalo, gjyqtar.
Forumi i tetë Rajonal u organizua në formën e një konference online, e cila vendosi në lidhje platformën qendrore në Dubrovnik, ku ndodheshin të pranishëm Kryetari i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, gjyqtarë në detyrë dhe ish-gjyqtarë të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe ish-Drejtori dhe Sekretari i Komisionit të Venecias, me njësitë përkatëse në secilin prej vendeve pjesëmarrëse në Beograd, Podgoricë, Prishtinë, Sarajevë, Shkup, Tiranë dhe Zagreb, ku ndodheshin kryetarë dhe gjyqtarë të gjykatave të larta dhe atyre kushtetuese, Avokatë të Popullit, specialistë që përfaqësojnë secilin shtet të Ballkanit Perëndimor në procedurat e Gjykatës së Strasburgut, përfaqësues të qendrave dhe akademive juridike, të OJQ-ve, si dhe ekspertë të mirënjohur të së drejtës ndërkombëtare nga vendet e rajonit. 
Përmes lidhjes së drejtpërdrejtë me video forumi krijoi mundësinë e shkëmbimit të përvojave mes gjyqtarëve evropianë dhe pjesëmarrësve nga kryeqytetet e Ballkanit Perëndimor, në lidhje me nxitjen e dialogut dhe bashkëpunimin mes ekspertëve, për të gjetur mënyra sa më efektive dhe praktike që vendet e rajonit duhet të zbatojnë për të kapërcyer sfidat që ndeshen në kuadrin e sundimit të ligjit.
Një ndër çështjet e diskutuara në kuadrin e temës “Pavarësia dhe paanësia e gjyqësorit” ishte ajo e rëndësisë që ka dhe merr krijimi i gjykatës me ligj. Në kontekstin e kësaj problematike z. Përparim Kalo trajtoi çështjen e reformës së gjyqësorit dhe të ringritjes së Gjykatës Kushtetuese e të Gjykatës së Lartë në Shqipëri, në koordinim me strukturat Euro Atlantike, e cila ishte edhe një detyrim thelbësor i vendosur prej tyre në drejtim të vazhdimit të procesit të integrimit evropian të vendit.
Gjithashtu, pjesëmarrësit në njësinë e Tiranës dhanë mendime për statusin dhe problematikat e reformës së gjyqësorit në Shqipëri, të cilat shërbyen për hartimin e një dokumenti që ju përcoll organizatorëve për të bërë edhe konkluzionet e rastit.
Forumi mbështetet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, Qeveria e Suedisë, Fondacioni Konradl Adenauer, dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Hollandës.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.