| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Konkursi i X i gjyqit simulues të GJEDNJ-së, 20 dhjetor 2023

Në ambientet e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë u zhvillua sot faza finale e konkursit kombëtar “Gjyqi simulues i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut – Shqipëri X”.

Ky konkurs zhvillohet në kuadër të projektit që Qendra Europiane dhe Civil Rights Defenders po realizojnë për të dhjetin vit radhazi duke pasur si synim familjarizimin e studentëve të së drejtës me standardet e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Panelin e gjyqtarëve të këtij gjyqi simulues me studentët e kryesoi Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, znj. Holta Zaçaj.

20 20

20 20

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.