| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Njoftim fituesi për vendin e lirë të punës në pozicionin Sekretar i Përgjithshëm i Gjykatës Kushtetuese


Gjykata Kushtetuese njofton se z. Eugen Papandile është fitues në konkurrimin e zhvilluar në kuadër të proçedurës së përzgjedhjes dhe emërimit për vëndin e punës në pozicionin “Sekretar i Përgjithshëm” i Gjykatës Kushtetuese.
       

GJYKATA KUSHTETUESE
 
 
Datë, 22.12.2017.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.