| Bookmark and Share

Pjesëmarrje e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në Kongresin e XVIII-të të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Evropiane

Në datat 24 – 25 shkurt 2021, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, e përfaqësuar nga znj. Vitore Tusha, Kryetare, dhe znj. Fiona Papajorgji, anëtare, mori pjesë në punimet online të Kongresit të XVIII-të të Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Evropiane me temë “Katalogët e të drejtave të njeriut në nivel kombëtar – zbatimi i katalogëve të të drejtave të njeriut në nivel ndërkombëtar dhe suprakombëtar”.
Punimet e Kongresit u hapën me fjalën e z. Pavel Rychetsky, Kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Çekisë, si gjykata organizatore që mbante edhe Kryesinë e Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Europiane. Po ashtu, pjesëmarrësit në Kongres u përshëndetën edhe nga z. Gianni Buquicchio, Kryetar i Komisionit të Venecias, z. Kairat Mami, Kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Kazakistanit, dhe z. Manuel Aragao, Kryetar i Tribunalit Kushtetues të Andorrës.
Ky aktivitet u parapri nga takimi i Rrethit të Kryetarëve gjatë të cilit u diskutuan çështje të ndryshme me natyrë organizative dhe buxhetore. Gjatë këtij takimi u ra dakord për nënshkrimin e një Memorandumi Bashkëpunimi mes Konferencës së Gjykatave Kushtetuese Europiane dhe Shoqatës së Gjykatave Kushtetuese Aziatike, si dhe u bë kalimi i kryesimit të radhës të Konferencës për periudhën 2021 – 2024 te Gjykata Kushtetuese e Republikës së Moldavisë.

the xviiith congress of the conference of the european constitutional courts

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.