| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Pjesëmarrje e Kryetares së Gjykatës Kushtetuese në aktivitetin e organizuar nga Gjykata e Lartë me rastin e 110-Vjetorit të themelimit të saj, 10 maj 2023

Në datën 10 maj 2023, e cila përkon edhe me Ditën e Drejtësisë, u zhvillua Konferenca Ndërkombëtare me temë: “Praktika gjyqësore e Gjykatës së Lartë nga identiteti kombëtar te vlerat universale, e cila u organizua nga Gjykata e Lartë me rastin e 110 vjetorit të themelimit të saj. Në këtë aktivitet merrnin pjesë personalitetet më të larta të shtetit shqiptar, përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në vendin tonë, përfaqësues të gjykatave homologe europiane dhe jo vetëm, përfaqësuesit më lartë të sistemit të drejtësisë, si dhe shumë të ftuar të tjerë vendas dhe të huaj.

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, znj. Holta Zaçaj, mbajti një fjalë përshëndetëse në ceremoninë e hapjes së punimeve të këtij eventi të rëndësishëm për drejtësinë shqiptare.

Participation of the President of the Constitutional Court in the activity organized on the occasion of the 110th Anniversary of the foundation of the Supreme Court, 10 May 2023

On 10 May 2023, a date which also coincides with the Day of Justice, it was held the International Conference on: “Judicial practice of the Supreme Court from national identity to universal values”, organized by the Supreme Court on the occasion of the 110th anniversary of its foundation. This high-level activity was attended by the highest dignitaries of Albanian state, representatives of diplomatic corps accredited in our country, representatives of European counterpart courts and not only, the highest representatives of the justice system, as well as many other local and foreign guests.

President of the Constitutional Court, Mrs. Holta Zaçaj, held a greeting speech at the opening ceremony of this important event for Albanian justice.

10052023 3 10052023 2 10052023 1 10052023 5 10052023 4

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.