| Bookmark and Share

Seanca gjyqësore Korrik 2015

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Komanda e Forcave Ajrore, Reparti Ushtarak Nr.3001, Rinas, Tiranë (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Drejtoria e Doganes Rinas Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut të vendimeve nr. 00-2014-1797, datë 03.06.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr.1650, datë 15.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 2. Pezullimi i gjykimit kushtetues për një proces të rregullt ligjor dhe zhvillimi i gjykimit incidental për shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën dhe me Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut të pikës 3 të nenit 289 të Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë. 3. Kthimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë. 09 Korrik, 2015 10:00
2. Viktor Thoma (mbi bazë dokumentash) Kristaq Thomo, Salih Tagani Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.1506, datë 13.06.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.135, datë 19.04.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe nr.782, datë 19.04.2013 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 07 Korrik, 2015 10:00
3. Gentian Doda (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si antikushtetues i vendimeve nr.00-2014-764, datë 15.05.2014 dhe nr.00-2014-1772 (188), datë 01.10.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 02 Korrik, 2015 11:00
4. Hysni Çoçka (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut të vendimeve nr. 381, datë 12.03.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 138, datë 13.02.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe nr. 00-2013-1013, datë 19.07.2013 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi). 02 Korrik, 2015 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.