| Bookmark and Share
Institucioni
Përbërja

[...]

Informacion me interes

Shkolla e 9-të Verore e Qendrës për Trajnimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerëzore, Ankara, Turqi, 7 – 8 Shtator 2021

Me ftesë të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Turqisë, Prof. Dr. Zühtü ARSLAN, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë mori pjesë në programin e shkollës së 9-të verore të organizuar nga Qendra për Trajnimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerëzore e Shoqatës së Gjykatave Kushtetuese Aziatike dhe Institucioneve Ekuivalente. Tema e përzgjedhur për këtë vit ishte “Probleme aktuale të ekzekutimit të vendimeve: Drejtësia Kushtetuese” dhe programi u zhvillua online në datat 7 – 8 shtator 2021. Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë u përfaqësua në këtë aktivitet nga znj. Ela Elezi, këshilltare ligjore, e cila mbajti edhe një referim.
Gjatë dy ditëve, pjesëmarrës nga rreth 30 shtete sollën eksperiencat e vendeve të tyre per problemet që lidhen me ekzekutimin e vendimeve të gjykatave kushtetuese respektive ose institucioneve ekuivalente dhe përgjegjësinë e organeve shtetërore për të zbatuar këto vendime. Që nga viti 2013, kjo shkollë është kthyer në një aktivitet të përvitshëm që ka tërhequr vëmendje të vazhdueshme.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.