Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (03.03.2016)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në datën 03.03.2016 shqyrtoi çështjen me palë: Kërkues: Shoqata për Mbrojtjen e Tregtarëve dhe të Tregut. Subjekte të interesuara: Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave.
  • NJOFTIM PËR MEDIA
  • (23.12.2015)
  • Mbledhja e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, në çështjen me: KËRKUES: SHOQATA PËR MBROJTJEN E TREGTARËVE DHE TË TREGUT
  • NJOFTIM PËR MEDIA
  • (11.12.2015)
  • Kërkues: Një e pesta e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë (anëtarë të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike). Subjekte të interesuara: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Deputeti Koço Kokëdhima

© 2014 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.