Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (01.07.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, me datën 30.06.2015, shqyrtoi çështjen me palë: Kërkues: Tom Doshi. Subjekte të Interesuara: Kuvendi i Shqipërisë; Prokuroria e Përgjithshme
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (25.06.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me daten 25.06.2015 në përfundim të shqyrtimit të çështjes me: Kërkuese: Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë. Subjekt i Interesuar: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (24.06.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me datën 24.06.2015, shqyrtoi çështjen me palë: Kërkues: Gjykata e Lartë. Subjekte të Interesuara: Kuvendi i Shqipërisë; Këshilli i Ministrave; Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare...

© 2014 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.