Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (25.05.2016)
  • Sot me datën 25.05.2016, në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, është paraqitur për shqyrtim, kërkesa me palë: Kërkues: Shukri Xhelili. Subjekt i interesuar : Keshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë.
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (13.05.2016)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në datën 13.05.2016 shqyrtoi çështjen me palë: Kërkues: Shoqata e Mediave Elektronike Shqiptare. Subjekte të interesuara: Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (09.05.2016)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në datën 09.05.2016 shqyrtoi çështjen me palë: Kërkues: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Subjekt i interesuar: Deputeti Koço Kokëdhima Objekt: Konstatimi i papajtueshmërisë me mandatin të deputetit

© 2014 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.