Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (16.12.2014)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, sot me datën 16.12.2014 pasi shqyrtoi çështjen me palë: Kërkues: Një Grup Deputetësh të Kuvendit të Shqipërisë, jo më pak se 1/5 e anëtarëve të Kuvendit. Subjekte të Interesuara: Kuvendi i Shqipërisë;
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (16.12.2014)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në përfundim të shqyrtimit të çështjes me: Kërkues: Presidenti i Republikës së Shqipërisë Subjekte të Interesuara: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (15.12.2014)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në përfundim të shqyrtimit të çështjes me: Kërkues: Një e Pesta e Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë Subjekte të Interesuara: Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave

© 2014 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.