Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]
Miresevini

Mirësevini në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës Kushtetuese. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi bazën kushtetuese, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni, pasi ndjejmë një detyrim qytetar për ta bërë Gjykatën Kushtetuese një institucion transparent, të afërt, të prekshëm dhe sa më të besueshëm për publikun.

Kalendari
Njoftimet e fundit
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (11.02.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: Këshilli i Lartë i Drejtësisë Subjekte të Interesuara: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (10.02.2015)
  • Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, me datë 10.02.2015, mori në shqyrtim kërkesën paraprake që i perket çështjes me: Kërkues: Presidenti i Republikës
  • NJOFTIM PËR MEDIAN
  • (22.01.2015)
  • Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, mori në shqyrtim çështjen me palë: Kërkues: Një e Pesta e Deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Subjekte të Interesuara: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrav

© 2014 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.