| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Pjesmarrje ne veprimtari jashtë vendit për vitin 2019

Rezultate 1 - 1 / 1
28.01.2019
Sipas një tradite tashmë të krijuar, me ftesë të z. Guido Raimondi, Kryetar i Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, i përbërë nga znj. Vitore Tusha, anëtare me kompetencat e Kryetarit, dhe znj. Elsa Toska, këshilltare ligjore, mori pjesë në veprimtaritë e organizuara me rastin e hapjes së vitit gjyqësor të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, të cilat u zhvilluan në datën 25 janar 2019 në Strasburg, Francë.
Rezultate 1 - 1 / 1

© 2018 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.