| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Korrik 2021

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Avokati i Popullit dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Seancë Plenare. Për shkak të situatës dhe rregullave në fuqi të shkaktuara nga COVID-19, zhvillimi i seancës plenare do të kryhet pa praninë e publikut. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Prokuroria e Përgjithshme, Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) i nenit 131 të ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit” (ligji nr. 108/2014), i ndryshuar me nenin 8 të ligjit nr. 133/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit” (ligji nr. 133/2020). Pezullimi i zbatimit të nenit 131 të ligjit nr. 108/2014, i ndryshuar me nenin 8 të ligjit nr. 133/2020 01 Korrik, 2021 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.