| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Shtator 2021

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Elton Debreshi, seancë plenare publike Kuvendi i Shqipërisë, Avokati i Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i pikës 1 të nenit 162 të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar 28 Shtator, 2021 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.