| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Nëntor 2021

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. EMIN LUSHA. Seancë plenare mbi bazë dokumentesh. KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR Shfuqizimi i vendimeve nr.282, datë 10.12.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor; nr.36, datë 21.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit; nr.00-2020-991, datë 28.12.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, si të papajtueshëm me Kushtetutën 23 Nëntor, 2021 10:00
2. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, seancë plenare publike Presidenti Republikës së Shqipërisë; Kuvendi i Republikës së Shqipërisë; Këshilli i Ministrave; Avokati i Popullit; Komisioni Qendror i Zgjedhjeve; Partia Bindja Demokratike 1. Konstatimin antikushtetues të zgjedhshmërisë/procesit zgjedhor të zhvilluar në 30 qershor 2019 për zgjedhjen e organeve të qeverisjes vendore, të kryetarëve të bashkive dhe anëtarëve të këshillave bashkiakë, dhe si rrjedhojë konstatimin antikushtetues të zgjedhjes së anëtarëve të këtyre organeve. 2. Verifikimin e kushtetutshmërisë së veprimtarisë së partisë Bindja Demokratike në lidhje me regjistrimin e saj në gjykatë dhe zgjedhjet e datës 30 qershor 2019 02 Nëntor, 2021 10.00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.