| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vizita studimore të vitit 2007

Rezultate 1 - 1 / 1
21.09.2007
Vizitë studimore në Athinë, Greqi, 20 - 21 shtator 2007
Rezultate 1 - 1 / 1
 

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.