| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Vizita studimore të vitit 2009

Rezultate 1 - 1 / 1
26.04.2009
Vizitë e delgacionit të Gjykatës Kushtetuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Rezultate 1 - 1 / 1

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.