| Bookmark and Share

Vizita studimore të vitit 2023

Rezultate 1 - 3 / 3
26.09.2023
Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, në bashkëpunim me Zyrën e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, në kuadër të Projektit 2022-2024 të kësaj të fundit “Mbështetje për forcimin e shtetit të së drejtës”, zhvilloi një vizitë studimore pranë Gjykatës Supreme (Högsta Domstolen), Gjykatës Supreme Administrative (Högsta förvaltningsdomstolen) dhe Gjykatës së Apelit (Svea hovrätt), Stokholm, Suedi, në datat 26-27 shtator 2023.
07.09.2023
Në datat 7 - 8 shtator 2023, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i kryesuar nga Kryetarja e kësaj Gjykate, znj. Holta Zaçaj, dhe i përbërë nga gjyqtarët znj. Sonila Bejtja, z. Sandër Beci, z. Ilir Toska, z. Gent Ibrahimi, si dhe znj. Thomaida Xhoxhaj, specialiste në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, zhvilloi një vizitë pune pranë Tribunalit Federal të Zvicrës në Lozanë, Zvicër.
29.06.2023
Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, trupa e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, e kryesuar nga Kryetarja e kësaj Gjykate, znj. Holta Zaçaj, zhvilloi një vizitë pune në Prishtinë, Kosovë, në datat 29 – 30 qershor 2023.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.