| Bookmark and Share

Seancat gjyqësore Mars 2016

Nr. Kërkues Subjekte të Interesuara Objekti Data e seancës Ora
1. Viktori Qirjazi, Brikena Qirjazi, Qirjako Qirjazi (mbi bazë dokumentash) Artan Treska, Etleva Goga (Maliqi), Florika Maliqi Shfuqizimin si antikushtetues të vendimit nr. 00-2015-(384), datë 23.09.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe kthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën e Lartë. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 00-2015-(384), datë 23.09.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 07 Prill, 2016 11:00
2. Aleksandër Çavo (mbi bazë dokumentash) Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Sarandë, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr.00-2014-4139 (497), datë 07.10.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 30 Mars, 2016
3. Doriana Daraku (mbi bazë dokumentash) Bashkia Tiranë Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2015-2989 (304), datë 14.05.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 30 Mars, 2016 10:00
4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Ministria e Drejtësisë Shfuqizimin si antikushtetues të nenit 209 të Kodit të Procedurës Civile, në pjesën që nuk njeh të drejtën e ankimit të veçantë ndaj vendimit të ndërmjetëm të gjykatës që rrëzon kërkesën për caktim mase të sigurimit të padisë, pasi vjen në kundërshtim me nenet 17, 18, 42 dhe 43 të Kushtetutës dhe nenet 6, 13 dhe 14 të KEDNJ. 29 Mars, 2016 10:00
5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë (mbi bazë dokumentash) Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Ministria e Drejtësisë Shfuqizimin si antikushtetues të nenit 209 të Kodit të Procedurës Civile, në pjesën që nuk njeh të drejtën e ankimit të veçantë ndaj vendimit të ndërmjetëm të gjykatës që rrëzon kërkesën për caktim mase të sigurimit të padisë, pasi vjen në kundërshtim me nenet 17, 18, 42 dhe 43 të Kushtetutës dhe nenet 6, 13 dhe 14 të KEDNJ. 29 Mars, 2016 10:00
6. Arben Biçaku (mbi bazë dokumentash) Prokuroria e Përgjithshme Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.247 (64-2013-2074), datë 10.12.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje; nr.850, datë 18.12.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nr.00-2015-1293, datë 11.06.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë. 24 Mars, 2016 11:00
7. Shoqëria Schneider Electric Bulgaria EOOD, Shoqëria Schneider Electric Industries SAS (mbi bazë dokumentash) Shoqëria “Amadeus Group” Sh.a. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.62, datë 11.02.2015 të Gjykatës së Lartë; 2. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.62, datë 11.02.2015 të Gjykatës së Lartë. 15 Mars, 2016 10:00
8. Vath Çekrezi (mbi bazë dokumentash) Tarik Llagami, Ferit Llagami, Rudina Llagami, Ardian Llagami, Idajet Farka, Argjend Tafaj, Fatri Tafaj, Myhyrije Verzivolli (Llagami), Adnan Llagami, Sadete Llagami, Adela Llagami, Mirnie Llagami, Aleksandra Llagami, Rezarta Bana, Fatbardha Pema (Bana), D Shfuqizimi si të papajtueshëm me Kushtetutën i vendimeve nr.12828, datë 20.12.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.3980, datë 18.12.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2015-2565, datë 16.07.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. Kthimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Apelit Tiranë, me tjetër trup gjykues. 03 Mars, 2016 10:00
9. Klement Fejzaj (mbi bazë dokumentash) Serri Xhindi, Bajram Fejzaj, Ramiz Aliraj Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr.610, datë 12.06.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe nr.00-2015-1109, datë 16.04.2015 të Kolegjit Civil të Gjyka 01 Mars, 2016 10:00

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.