| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

NJOFTIM PËR MEDIAN

Me datën 31.01.2018, anëtari i Gjykatës Kushtetuese, z.Besnik Imeraj, paraqiti kërkesën për dorëheqjen nga funksioni i anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, për arsye personale dhe shëndetësore. Gjykata Kushtetuese, pasi u vu në lëvizje me kërkesën e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese me vendimin nr 2, datë 31.01.2018, vendosi deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, z. Besnik Imeraj, për shkak të dorëheqjes se tij.

© 2019 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.