| Bookmark and Share
Përbërja
Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9 anëtarë të emëruar me një mandat 9-vjeçar, pa të drejtë riemërimi. Gjyqtarët kushtetues emërohen nga Presidenti [...]

Pjesmarrje ne veprimtari jashtë vendit për vitin 2017

30.05.2017
Me ftesë të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Rumanisë Prof. Valer Dorneanu, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga z. Fatmir Hoxha, anëtar i kësaj Gjykate dhe znj. Thomaida Xhoxhaj, specialiste e nivelit të lartë në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, mori pjesë në konferencën ndërkombëtare të titulluar: “Një çerek shekulli konstitucionalizëm” e cila u organizua në Bukuresht, në 24 - 25 maj 2017, në kuadër të 25-vjetorit të krijimit të Gjykatës Kushtetuese të Rumanisë.
29.05.2017
Me ftesë të zotit Schnutz Rudolf Dürr, drejtues i Divizionit për Drejtësinë Kushtetuese të Komisionit të Venecias, zoti Kujtim Osmani, sekretar i përgjithshëm i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë dhe zonja Noela Ruço, drejtore e Kërkimeve, Studimeve dhe Botimeve të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, si dhe në cilësinë e nëpunëses ndërlidhëse të Komisionit të Venecias, morën pjesë në Takimin e 16-të të Këshillit të Përbashkët për Drejtësinë Kushtetuese, i cili zhvilloi punimet në Gjykatën Kushtetuese Federale të Gjermanisë në Karlsruhe në datat 18-19 maj 2017.
24.05.2017
Me ftesë të “Fondacionit Furth”, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese, i kryesuar nga z. Vladimir Kristo, gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese, mori pjesë në Konferencën e 20-të Gjyqësore Ndërkombëtare, e cila zhvilloi punimet në Paris në datat 18 dhe19 maj 2017.
04.05.2017
Me ftesë të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Turqisë, Prof. Dr. Zühtü ARSLAN, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga z. Bashkim Dedja, Kryetari i kësaj Gjykate, znj. Vitore Tusha, gjyqtare, dhe znj. Thomaida Xhoxhaj, specialiste e nivelit të lartë në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, mori pjesë në veprimtaritë e zhvilluara në kuadër të 55-vjetorit të Gjykatës Kushtetuese të Turqisë, në Ankara (Turqi) në datat 25 - 26 prill 2017.
13.03.2017
Në datat 27-28 shkurt një delegacion i Gjykatës Kushtetuese, i përbërë nga Sekretari i Përgjithshëm, z. Kujtim Osmani dhe Shefi i Kabinetit, z. Aleksandër Toma, kreu një vizitë pune në Gjykatën Kushtetuese të Spanjës.
09.03.2017
Me ftesë të z. Alexandru TĂNASE, Kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Moldavisë, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, i përbërë nga z. Bashkim Dedja, Kryetar, z. Gani Dizdari, gjyqtar, dhe znj. Alma Çomo, drejtore e Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare me temë “Evoluimi i Kontrollit Kushtetues në Europë: mësimet e marra dhe sfidat e reja”, e cila u zhvillua në Kishinau, Moldavi, në datat 2 – 3 mars 2017.
30.01.2017
Me ftesë të z. Guido Raimondi, Kryetar i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, i përbërë nga z. Bashkim Dedja, Kryetar, dhe znj. Alma Çomo, drejtore e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, mori pjesë në Seancën Solemne të Hapjes së Vitit Gjyqësor 2017 të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, si dhe në seminarin e organizuar me këtë rast, me temë: “Mosdëbimi si parim i së drejtës ndërkombëtare dhe roli i gjyqësorit në zbatimin e tij”.
 

© 2016 Gjykata Kushtetuese e Republikes se Shqiperise. Te gjitha te drejtat e rezervuara.